Informacje ogólne

Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urząd wraz z partnerami, efektywnie i wzorowo wprowadza w życie zadania regionalnej administracji publicznej w zakresie zadań własnych i ustawowych.

Ciągły proces doskonalenia kadr i rozwój potencjału Urzędu, a także prowadzenie działań zmierzających do zinformatyzowania procesów administracyjnych przyczynia się do realizacji powyższych celów.

Dzięki elastycznemu podejściu do zmieniających się warunków działania administracji publicznej rola Urzędu nie ogranicza się tylko do promowania własnych przedsięwzięć, lecz sprzyja integracji inicjatyw różnych środowisk społecznych.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa.

Kierownik Urzędu

Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa Renata Janik 

Marszałek Województwa kieruje pracą Urzędu przy pomocy  Wicemarszałka i pozostałych Członków Zarządu Województwa oraz Sekretarza Województwa, Skarbnika Województwa oraz Dyrektorów Departamentów.

Sekretarzem Województwa jest Mariusz Bodo.

Skarbnikiem Województwa jest  Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

Marszałek wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.