Aktualności Zarządu

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W najbliższy piątek, 24 maja na Placu Artystów w Kielcach (godz. 17.00-20.30) odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. – Zachęcamy mieszkańców Kielc i regionu do udziału w wydarzeniu, które będzie promować działalność Samorządu Województwa. Będzie można dowiedzieć się, czym zajmuje się Urząd Marszałkowski, zaprezentują się również nasze jednostki organizacyjne, takie jak: Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Urząd Pracy czy Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Zapraszamy samorządowców wszystkich szczebli i całe rodziny. Będzie wiele atrakcji i ładna pogoda – mówili marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, którzy o szczegółach imprezy poinformowali podczas konferencji prasowej. Dziennikarzy częstowali jabłkami z sandomierskich sadów, których będą mogli spróbować uczestnicy Pikniku.

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu 22 maja Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z RPOWŚ 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Prawie 50 mln złotych otrzymało województwo świętokrzyskie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pieniądze te będą przeznaczone dla Lokalnych Grup Działania i dla gmin na gospodarkę wodno – ściekową. – W bieżącej perspektywie nasz region otrzymał już 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dochodzą dodatkowe pieniądze, to prawie 50 milionów złotych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. W konferencji prasowej wziął też udział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Brązowy medal dla świętokrzyskiej drużyny

Brązowy medal dla świętokrzyskiej drużyny

Stu piętnastu urzędników z całej Polski wzięło udział w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”, która odbyła się 17-19 maja w Drzonkowie. Reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zdobyła brązowy medal. Zawodnikom gratulowali: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Jońca.

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

Wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych z unijnych funduszy

– Osoby, które kończą swoją aktywność zawodową często pozostają w próżni społecznej. Podając im rękę, podsuwając propozycje i równocześnie wskazując, co mogą zrobić dla swojej aktywności i zdrowia, pomagamy, aby wykluczenie społeczne nie następowało w tej grupie wiekowej – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Cztery samorządy: Zagnańsk, Baćkowice, Busko – Zdrój i Sandomierz podpisały dziś umowy na dofinansowanie działań związanych opieką, wsparciem i integracją osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania przekracza 6,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świętokrzyska delegacja spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Winnicy oraz miejscową Polonią

Świętokrzyska delegacja spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Winnicy oraz miejscową Polonią

Przebywająca w Winnicy delegacja świętokrzyskich samorządowców, biorąca udział w ukraińskich obchodach Dnia Europy, spotkała się z Damianem Ciarcińskim, Konsulem Generalnym RP w Winnicy. Marszałek Andrzej Bętkowski, Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa oraz Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyli ponadto spotkanie z przedstawicielami Polonii zamieszkującej Okręg Winnicki oraz złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt w Winnicy Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w maju 1920 roku.  

Wyświetlane od 1 - 10 z 3491