Aktualności Zarządu

“Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”

“Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Ewa Kapel-Śniowska, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Barbara Zamożniewicz przebywali w Winnicy na Ukrainie. Wizyta była związana z wernisażem wystawy „Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”, obchodami Dnia Europy oraz  „Świętokrzysko-Winnicką Akademią Młodych Liderów”. 

Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek 15 maja podpisali z burmistrzem Daleszyc Dariuszem Meresińskim umowy na dofinansowanie tych dwóch projektów. W wydarzeniu uczestniczył także radny Semiku Grzegorz Gałuszka.

Wyświetlane od 1 - 10 z 2681