Aktualności Zarządu

Posiedzenie Zarządu Wojewóddztwa

Samorząd Starachowic online

Elektroniczne opłaty w przedszkolach i szkołach, składanie deklaracji podatkowych, możliwość korzystania z dzienników elektronicznych, rezerwacji terminów w gminnych halach sportowych – takie udogodnienia stwarzają dla mieszkańców Starachowic e-usługi, które wdrażane są dzięki realizacji unijnego projektu pn. „Zwiększenie dostępności e‑usług dla miasta Starachowice”. Obradujący we wtorek, 21 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu o 836 tys. zł.

Zdjęcie Ogólne

Certyfikaty dla uczestników projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kolejna grupa uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zakończyła kurs języka polskiego jako obcego, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy przystąpili do egzaminu wewnętrznego uzyskali pozytywny wynik i z rąk wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbiety Korus oraz prowadzącego kurs dr hab. prof. UJK Stanisława Cygana – kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odebrali zaświadczenia ukończenia kursu na poziomie B1.

Zdjęcie Wspólne Wraz Z Uczniami Szkoły

Ulica Łagowska w Rakowie zostanie zmodernizowana

Przebudowę przejdzie kilometrowy odcinek ulicy Łagowskiej w Rakowie, będącej fragmentem drogi wojewódzkiej nr DW 756. Wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. W obecności marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, umowę z wykonawcą prac – przedstawicielem firmy GEOSOLID z Krakowa podpisał dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. W spotkaniu wziął udział również wójt Rakowa Damian Szpak.

Wyświetlane od 1 - 10 z 5121