Aktualności Zarządu

Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Między innymi o wykonaniu budżetu województwa za I półrocze br. oraz przyspieszeniu prac przy rozbudowie i modernizacji Mauzoleum w Michniowie rozmawiali radni podczas obrad komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Dziś zebrały się trzy: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetu i Finansów; Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W posiedzeniach uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wspólnie z oddziałem świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wojewodą świętokrzyskim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowały konferencję, mającą pomóc organizacjom pozarządowym z regionu nawiązać współpracę i skutecznie ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych. Podpisano także pierwsze umowy na projekty, które będą dofinansowane ze środków RPO, a wkład własny zostanie pokryty z budżetu PFRON.

75 mln zł dla Starachowic na budowę estakady nad Kamienną

75 mln zł dla Starachowic na budowę estakady nad Kamienną

O możliwości współfinansowania budowy obwodnicy Starachowic wraz z przeprawą przez rzekę Kamienną mówił goszczący w województwie Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju. Minister przywiózł do Starachowic decyzję o wpisaniu świętokrzyskiej budowy na listę projektów, które otrzymają pieniądze z rządowego programu “Mosty dla Regionów”. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Świętokrzyskie i podkarpackie zacieśniają współpracę

Świętokrzyskie i podkarpackie zacieśniają współpracę

Na zamku królewskim w Sandomierzu odbyło się posiedzenie Zarządów Województwa Świętokrzyskiego i Województwa Podkarpackiego. Samorządy obu regionów są gotowe podejmować wspólne działania w ramach rozwoju Polski Wschodniej. Strategiczne obszary współpracy to usprawnienie systemu transportu drogowego i kolejowego, wspieranie turystyki oraz rekultywacja wyrobiska Piaseczno po dawnej kopalni siarki. Marszałkowie województw: Andrzej Bętkowski i Władysław Ortyl podpisali porozumienie – “Deklarację współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów”.

Przyspieszają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Przyspieszają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Diagnozie społeczno-gospodarczej regionu było poświęcone pierwsze posiedzenie zespołu, który rozpoczął prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Będzie to podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu na najbliższe lata. W pracach zespołu, który obradował pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, uczestniczyli również m. in. przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik i przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Grzegorz Banaś.

Wyświetlane od 1 - 10 z 3641