Aktualności Zarządu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Przyznano nagrody i stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdził listę kandydatów do nagrody i stypendium „Talenty Świętokrzyskie”. W tym roku zdecydowano o przyznaniu 14 nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz 3 stypendiów dla wyróżniających się studentów z regionu. Uroczysta gala „Talenty Świętokrzyskie” odbędzie się 19 listopada br. o godz. 14.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Fundusze Europejskie Dla Lokalnych Grup Działania (1)

Fundusze europejskie dla Lokalnych Grup Działania

O możliwościach, jakie rysują się przed Lokalnymi Grupami Działania w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 rozmawiano podczas dzisiejszego spotkania wicemarszałek Renaty Janik i członka Zarządu Województwa Marka Jońcy z przedstawicielami 17 LGD-ów z regionu świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli także udział dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Wicemarszałkowie Marek Bogusławski I Renata Janik Na Górze Zelejowej

Otwarto nową ścieżkę geoturystyczną w gminie Chęciny

Walory przyrodnicze rezerwatu, piękne widoki oraz interesującą, niezwykłą budowę geologiczną Góry Zelejowa będzie można podziwiać, korzystając z nowego szlaku turystycznego. We wtorek 19 października oficjalnie oddano do użytku pasjonatom turystyki ścieżkę geoturystyczną w gminie Chęciny. Szlak podziwiali wicemarszałkowie: Marek Bogusławski i Renata Janik oraz radny Sejmiku Województwa, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Marcin Piętak. Realizacja tej inwestycji uzyskała wsparcie finansowe ze środków unijnych.

Laureaci Nagrody Lider Edukacji pozują z dyplomami do wspólnego zdjęcia

Rozpowszechniamy innowacyjny model kształcenia praktycznego

Znaczące zwiększenie skali kształcenia zawodowego u pracodawców i nacisk na zdobywanie cenionych przez nich umiejętności praktycznych zakłada projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Instytutem Szkolenia Zawodowego w Austrii, a także szkołami zawodowymi, pracodawcami i samorządami. – Mam nadzieję, że wypracowane rozwiązania zyskają uznanie u przedstawicieli instytucji, od których zależy wdrożenie go na stałe do programu szkolnictwa zawodowego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski w Targach Kielce podczas forum upowszechniającego wypracowany w projekcie model. Najbardziej zaangażowani pracodawcy otrzymali statuetki Ambasadora Edukacji.

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Prezydium Rady I Marszałek Andrzej Bętkowski

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskusję zdominowała tematyka sytuacji ekonomicznej w sektorze cementowo-wapienniczym oraz przygotowanie świętokrzyskich szpitali do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w realiach rozpoczynającej się IV fali epidemii Covid-19.

Nowoczesne Pomoce Naukowe

Otwarcie pracowni patronackiej  w CK Technik

W Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik w Kielcach uruchomiono nowoczesną pracownię z dziedziny robotyki i automatyki, której patronem została firma Pneumatic Complex. – Nauka w tak znakomicie wyposażonym miejscu to najlepszy sposób na połączenie szkolnej wiedzy i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy – mówiła podczas uroczystego otwarcia pracowni wicemarszałek Renata Janik. Gośćmi wydarzenia byli także prezydent Kielc Bogdan Wenta, wiceprezydent Marcin Chłodnicki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Wyświetlane od 10 - 20 z 4463