Aktualności Zarządu

Mateusz Strójwąs policjantem ruchu drogowego 2019

Mateusz Strójwąs policjantem ruchu drogowego 2019

O miano najlepszego funkcjonariusza drogówki rywalizowało w sześciu konkurencjach na ulicach Kielc 14 policjantów – 12 z komend powiatowych i dwóch z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Tytuł Policjanta roku ruchu drogowego 2019 zdobył już po raz drugi sierżant sztabowy Mateusz Strójwąs z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach, drugie miejsce zajął starszy sierżant Przemysław Łabędzki, również z KMP w Kielcach), zaś trzecie – młodszy aspirant Artur Wojciechowski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Gratulowała im wicemarszałek Renata Janik.

Święto samorządu z atrakcjami

Święto samorządu z atrakcjami

– Świętujemy dzień samorządu, a więc wszystkich mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Samorząd to władza, która obok tej gminnej i powiatowej, jest najbliżej nas. Takie spotkania są nam potrzebne, aby przedstawiciele władz byli blisko ludzi, bo spośród nich oni pochodzą – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, podczas pikniku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Na Placu Artystów z mieszkańcami Kielc i regionu, którzy wzięli udział w imprezie spotkali się także: wicemarszałek Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Marcin Piętak, a także poseł Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń.

Rozmawiali o profilaktyce i poprawie zdrowia mieszkańców

Rozmawiali o profilaktyce i poprawie zdrowia mieszkańców

– Wszyscy wiemy, że lepiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć. Dzisiejsze obrady służą poszerzaniu wiedzy o tym, jak wdrażać kolejne programy profilaktyczne chroniące naszych mieszkańców przed zapadalnością na różne groźne choroby – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski podczas konferencji pn. „Jak realizować programy polityki zdrowotnej- priorytety, wytyczne, dobre przykłady”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w ramach ogólnopolskiego cyklu „Zdrowie – Człowiek – Profilaktyka”. Wydarzenie było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz fundację „Aby Żyć”.

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Radni Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Przyjęli ponadto wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Agata Binkowska, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski i Mariusz Gosek oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Na budowę sieci wodociągowej i modernizację oczyszczalni ścieków

Na budowę sieci wodociągowej i modernizację oczyszczalni ścieków

14 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę i uzyskały wymaganą liczbę punktów otrzyma łącznie ponad 97 milionów złotych dofinansowania w ramach konkursu z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs, dzięki czemu dofinansowanie otrzymają wszystkie pozytywnie ocenione projekty. – Potrzeby w tym obszarze nadal są ogromne. Koszty ich realizacji szacujemy nawet na 1 mld zł – mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego, informując o wynikach kolejnego rozstrzygniętego konkursu.

Wyświetlane od 80 - 90 z 3614