Aktualności Zarządu

Uroczyste Przekazanie Umowy Przez Marszałka Województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego Na Ręce Prezydenta Starachowic Marka Materka

Starachowicka komunikacja z unijnym dofinansowaniem

Utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej na terenie Starachowic – to główne założenie projektu, który samorząd tego miasta realizować będzie przy wsparciu środków unijnych. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Starachowicach marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, prezydent miasta Starachowice Marek Materek i skarbnik miasta Halina Piwnik. Gośćmi wydarzenia byli poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik Oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka

Zabiegamy o dodatkowe miliony dla regionu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie on-line w ramach negocjacji środków na realizację programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Negocjacje z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemarem Budą prowadzili marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i zastępca dyrektora EFS Artur Potaczała.

Uroczyste Przekazanie Umowy Na Dofinasowanie Modernizacji Energetycznej Dwóch Budynków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej W Małachowie

Proekologicznie w Małachowie

Kompleksową modernizację energetyczną przejdą dwa budynki placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małachowie. Na ten cel powiat ostrowiecki pozyskał ponad 1, 3 miliona złotych unijnego dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, starosta powiatu ostrowieckiego Marzena Dębniak, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Jabłoński i skarbnik powiatu ostrowieckiego Julita Szewczyk.

Podpisanie Umowy Na Realizację Projektu Związanego Z Zabezpieczeniem Ostrowca Świętokrzyskiego I Gminy Bodzechów Przed Zalewaniem Przez Rzekę Modłę

Unijne wsparcie na ujarzmienie rzeki Modły

Rusza realizacja niezwykle ważnego projektu związanego z zabezpieczeniem Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów przed zalewaniem przez rzekę Modłę. Umowa na dofinansowanie ze środków unijnych planowanego od kilku lat przedsięwzięcia została podpisana dziś w Świrnie, gm. Bodzechów przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Marka Jońcę i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Annę Łukaszewską – Trzeciakowską. Gośćmi wydarzenia byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, poseł RP Andrzej Kryj, senator RP Jarosław Rusiecki, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof  Woś oraz wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.  

Umowę Na Wsparcie Podpisali Andrzej Betkowski, Marek Jońca, Ewa Kotarska

Wspierają działalność Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi

Prowadzą doświadczenia, badania nad uprawami roślin, które potem są stosowane przez świętokrzyskich rolników – jedyna w regionie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jest „drogowskazem” dla rolników. Stacja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego na kolejne badania. Umowę na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor stacji Ewa Kotarska.

900a6051

Szansa na likwidację kotłowni węglowej

Zielone światło dla dużej inwestycji proekologicznej zakładającej likwidację kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na współfinansowanie tego projektu w ramach instrumentu REACT EU, a to oznacza jego szybszą realizację, jeszcze w tej perspektywie unijnej. O szczegółach mówili dziś podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor ŚCO prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Bartosz Stemplewski, radna Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, dyrektor PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Zbigniew Duda oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jacek Sułek.

Wyświetlane od 80 - 90 z 4328