Aktualności Zarządu

Uczestnicy Uroczystości W Jednej Z Sal Szpitalnych

Oddział rehabilitacji we włoszczowskim ZOZ otwarty

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział w uroczystym otwarciu przebudowanego oddziału rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II. Projekt o nazwie „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” realizowany był przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Img 1824

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w kwocie blisko 70 mln zł, dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjonujące w regionie świętokrzyskim od 2016 roku, będą mogły kontynuować swoją działalność. Podczas dzisiejszej konferencji pn. „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju”, która odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój podpisali umowy w ramach nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Dzięki uzyskanemu wsparciu oba ośrodki będą prowadzić doradztwo biznesowe i udzielać pomocy finansowej przedsiębiorstwom społecznym w naszym regionie.

Świętokrzyskie Convention Bureau Podpsianie Porozumienia (4)

Świętokrzyskie rozwinie turystykę biznesową

Podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego “Nowa Energia” Województwo Świętokrzyskie dołączyło do Świętokrzyskiego Convention Bureau, którego celem jest wsparcie i rozwój turystyki biznesowej, przemysłu spotkań na terenie regionu. Porozumienie inaugurujące podpisali 26 września: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, prezes zarządu Lokalnej Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Gór Świętokrzyskich Piotr Dwurnik, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak i członek zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Andrzej Czuba.

Img 1127

Nowa Energia – w Kielcach trwa Regionalne Forum Ekonomiczne

Tematy związane z energią, oszczędnościami, alternatywnymi źródłami, ale także z innowacyjnymi pomysłami – w Hotelu Binkowski w Kielcach trwa dwudniowe Regionalne Forum Ekonomiczne Nowa Energia. Wydarzenie organizowane przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zainaugurowano z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik, którzy uczestniczyli także w panelach eksperckich. 

Wspólne Zdjęcie Po Przekazaniu Umowy

Pomoc dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim

30 tysięcy złotych nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Województwo Świętokrzyskie udzieliło Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj w urzędzie marszałkowskim umowę w tej sprawie podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Banku Żywności:  prezes zarządu Maria Adamczyk, sekretarz Marianna Ćwiek i skarbnik Elżbieta Krawczyk. W wydarzeniu wzięła udział radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń.

Ii Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Kielcach (4)

II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Kielcach

W auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się dziś II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wydarzeniu wzięły udział wicemarszałek Renata Janik i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus, które pogratulowały świętokrzyskim seniorom zapału, chęci oraz pięknych inicjatyw integrujących lokalną społeczność

Obradowali Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (30)

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 25 września br. odbyła się LXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zajęli się m.in. aktualizacją programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zagłosowali za uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk.

Główne Założenia Projektu Bezpieczna Wisła Przybliżyli Na Briefingu Marszałek Andrzej Bętkowski, Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś (5)

Konsultacje z samorządowcami programu “Bezpieczna Wisła – Ekologicznie w przyszłość”

Główne założenia projektu „Bezpieczna Wisła – Ekologicznie w przyszłość” oraz stan jego realizacji przybliżyli dziś na briefingu marszałek Andrzej Bętkowski,  wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Zaprosili także na dzisiejsze konsultacje ze świętokrzyskimi samorządowcami.  Ten program działań retencyjnych stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Określa cele i zadania związane z ochroną przed powodzią.

Wyświetlane od 80 - 90 z 5461