Aktualności Zarządu

32,5 mln zł na projekt Województwa Świętokrzyskiego „Stop wirusowi!”

32,5 mln zł na projekt Województwa Świętokrzyskiego „Stop wirusowi!”

Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Celem projektu o wartości 32,5 mln zł jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia, podlegających samorządowi województwa. Projekt obejmie 4 tys. pracowników medycznych.

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zdalnie – za pośrednictwem telekonferencji, ze względu na epidemię koronawirusa – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. XXI sesja Sejmiku odbyła się w poniedziałek, 27 kwietnia. Radni przegłosowali uchwały zatwierdzające regulaminy przyznawania stypendiów uczniom szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, ustalili także zasady przyznawania nagrody honorującej działalność muzealników. Zapoznali się z realizacją ubiegłorocznego Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i raportem z działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski”

#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież szkolną, ale pośrednio również do rodziców i opiekunów do udziału w konkursie „#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski”. O szczegółach przedsięwzięcia poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, posłanka Ziemi Świętokrzyskiej Anna Krupka, która patronuje zmaganiom oraz sekretarz województwa Mariusz Bodo. Prace plastyczne, prezentujące dowolnie wybrany produkt z regionu świętokrzyskiego będzie można zgłaszać do końca czerwca. Na laureatów czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach kolejną instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach kolejną instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury

Od dziś kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego – wraz z Województwem Świętokrzyskim – współprowadzić będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Mając na uwadze potrzebę pełnego wykorzystania potencjału artystycznego, zapewnienia stabilnego rozwoju oraz istotnego zwiększenia możliwości twórczych Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, jak również tradycję tej instytucji, a także dziedzictwo polskiej sztuki scenicznej, etos zespołowości oraz rolę, jaką odgrywa w swoim regionie […]” – czytamy w preambule podpisanej dziś umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury. Dokument uroczyście sygnowali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski.

Dobra współpraca środowiska naukowego z samorządem daje efekty

Dobra współpraca środowiska naukowego z samorządem daje efekty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo–Technologiczne w Podzamczu, 9 kwietnia 2020 r. podpisały porozumienie o współpracy naukowo–badawczej oraz badawczo–wdrożeniowej, dotyczącej organizacji laboratorium dedykowanego do diagnostyki w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. O szczegółach współpracy poinformowali podczas konferencji prasowej online marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak, prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek i dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Marcin Zawierucha.

Maseczki ochronne dla pracowników i pensjonariuszy kieleckich DPS-ów

Maseczki ochronne dla pracowników i pensjonariuszy kieleckich DPS-ów

1600 maseczek ochronnych otrzymali dziś pracownicy i pensjonariusze trzech kieleckich domów pomocy społecznej. – Uszycie maseczek sfinansowaliśmy z unijnego projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. – Projekt zakłada wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a trudno wyobrazić sobie dziś  bardziej potrzebną pomoc niż właśnie zaopatrzenie w środki ochrony osobistej.

Wyświetlane od 110 - 120 z 3976