Aktualności Zarządu

11 świadków pacyfikacji Michniowa uhonorowano medalami “Pro Patria”

11 świadków pacyfikacji Michniowa uhonorowano medalami “Pro Patria”

11 osób – świadków wydarzeń z lipca 1943 r. w Michniowie, pielęgnujących pamięć o pacyfikacji wsi i o ofiarach niemieckiej zbrodni, uhonorowano medalami “Pro Patria”, nadanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W gronie odznaczonych znalazło się także Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. W uroczystości wręczenia medali wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

W Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Wziął w nim udział marszałek Andrzej Bętkowski. W programie konwentu znalazły się m.in. panele dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i możliwości zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, Polityka Spójności Unii Europejski 2021-2027 oraz zagrożenia i uwarunkowania terminowego opracowania programów ochrony powietrza i krótkoterminowych planów działań.

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w kieleckich i opatowskich szkołach oraz utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Opatowie przewidują projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Władze Gminy Kielce, Powiatu Opatowskiego oraz Szpitala św. Leona sp. z o. o. podpisały umowy w tej sprawie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik.

Wyświetlane od 110 - 120 z 3780