Aktualności Zarządu

Wicemarszałek Renata Janik Wita Gości Konferencji

Organizacje pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

150 przedstawicieli świętokrzyskich organizacji pozarządowych uczestniczyło w konferencji „NGO’s – Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizującymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Widok Ogólny Na Uczestników Sesji I Pracowników Obsługujących Obrady

XLIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 24 lutego br. obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni podczas XLIV sesji Sejmiku przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę oraz Apel do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umorzenia pobranych przez podmioty lecznicze zaliczek. Radni skupili się także na określeniu  powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim. Określono również plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym prowadzonych przez województwo świętokrzyskie.

Andrzej Bętkowski

Razem tworzymy EkoŚwiętokrzyskie – o ekologicznych wyzwaniach na konferencji podczas Targów Ekotech

O ekologicznych wyzwaniach, zminimalizowaniu negatywnych zjawisk klimatycznych, wspólnych działaniach samorządów i przedsiębiorców rozmawiano dziś na konferencji „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” organizowanej przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podczas targów Ekotech. Konferencję zainaugurowali: marszałek Andrzej Bętkowski , członek Zarządu Marek Jońca i Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Posiedzenie Zarządu Województwa 23.02.2022 R.

Pieniądze dla samorządów na działania związane z gospodarką wodno-ściekową

Obradujący w środę, 23 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i  oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. Nabór ruszy 14 marca i potrwa do  14 kwietnia 2022 r.

Podpsianie Umowy Porozumienia

Będą współpracować przy budowie zbiornika wodnego Bzin, jednego z największych w regionie

W Ministerstwie Infrastruktury marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali porozumienie o współpracy z zastępcą prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Krzysztofem Wosiem oraz z prezydentem  Skarżyska-Kamiennej Konradem Kronigiem. Celem porozumienia jest wybudowanie nowego, blisko stuhektarowego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Bzin” na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. W wydarzeniu uczestniczył także sekretarz województwa Mariusz Bodo. 

Wyświetlane od 110 - 120 z 4714