Herb Kolor

Herb Województwa Świętokrzyskiego

Od 18 lutego 2013 r. obowiązuje nowy herb województwa świętokrzyskiego ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/472/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., która  została opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Nowy projekt herbu

Nowy projekt herbu województwa świętokrzyskiego opracowany został na podstawie opinii Komisji Heraldycznej MSWiA w sprawie herbu województwa świętokrzyskiego z 14 czerwca 2000 r. Opinia ta stanowiła merytoryczną i formalnoprawną podstawę podjęcia działań zmierzających do dostosowania herbu do wymogów poprawności historycznej i heraldycznej.

Opracowany projekt herbu, wraz z innymi projektami symboli województwa, poddany został konsultacji z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na posiedzeniu Komisji Heraldycznej MSWiA 16 grudnia 2011 r.

W pierwszym, błękitnym polu herbu wprowadzony został odmienny wzór krzyża podwójnego,  odnoszonego do opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu. Zmiana taka wynikała  z potrzeby nadania godłu z pierwszego pola herbu województwa poprawniejszego kształtu, zgodnego z wymogami sztuki heraldycznej.

W polu drugim, czerwonym, głowę białego orła o złotym dziobie i szponach, ozdabia przynależna krakowskiemu orłowi korona.  W polu trzecim znalazło się osiem czerwonych i srebrnych pasów ułożonych na przemian; a w polu czwartym, błękitnym, osiem gwiazd sześcioramiennych złotych.

 

Audiodeskrypcja herbu województwa świętokrzyskiego

 

Pliki do pobrania