Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Kontakt

tel. (41) 395 11 55
fax: (41) 343 03 85
e-mail: sekretariat.bf@sejmik.kielce.pl

Maria Fidzińska-Dziurzyńska skarbnik województwa świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska skarbnik województwa świętokrzyskiego

Zadania i kompetencje Skarbnika Województwa

  1. przygotowywanie projektów budżetowych województwa oraz uchwał budżetowych,
  2. nadzór finansowy nad wykonywaniem budżetu
  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych,
  4. dokonywanie bieżących analiz budżetu i informowanie Zarządu Województwa o wynikających z nich wnioskach,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. udzielanie upoważnień zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.
  8. Skarbnik Województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Budżetu i Finansów.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego