Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.
                    Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”
Odznakę stanowi okrągły, metalowy, złocony i patynowany medal o średnicy 35 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w części centralnej, znajduje się wypukły wizerunek herbu Województwa Świętokrzyskiego, obwiedziony wieńcem laurowym. W otoku medalu znajduje się wypukły majuskułowy napis ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, rozdzielony u góry sześciopromienną gwiazdką.
                   Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”
Medal zawieszony jest na wstążce wykonanej z rypsu jedwabnego, o szerokości 36 mm, w barwach flagi województwa – pionowe pasy w kolorach błękitny, biały i czerwony, szerokość pasa 10 mm, z żółtymi prążkami o szerokości
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”
3 mm po bokach wstążki. Na odwrotnej stronie medalu grawerowane jest imię i nazwisko wyróżnionej osoby (lub nazwa wyróżnianego podmiotu) oraz numer kolejny odznaki. Odznaka może być nadawana osobom organizacjom społecznym, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.
                  Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”
Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”