Aktualności

Webinarium W Ramach Projektu „keep On” Interreg Europe

O przewodniku „Dziedzictwo kulturowe i trwałość” oraz o wsparciu sektora kultury podczas webinarium w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe

W dniu 23 listopada 2020 r. Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju UMWŚ zorganizował regionalne webinarium upowszechniające Praktyczny przewodnik – dziedzictwo kulturowe i trwałość poświęcony tematyce trwałości dziedzictwa kulturowego i zrównoważonemu rozwojowi w obszarze kultury oraz konsultacje opracowywanego w ramach projektu Regionalnego Planu Działań.

Urologia I Otolaryngologia Śco Wznowiły Przyjęcia Do Leczenia Stacjonarnego

Urologia i otolaryngologia ŚCO wznowiły przyjęcia do leczenia stacjonarnego

Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Kliniki Urologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, obie kliniki wznowiły przyjęcia pacjentów do leczenia stacjonarnego. Kontynuowane będą również badania przesiewowe w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi „Twój świadomy wybór”.

Wyświetlane od 1 - 10 z 31817