Aktualności

A

Już jutro pierwsze walki w ramach VII Mistrzostw Świata Karate w Kategoriach Wagowych!

Wydarzenie odbywające się w kieleckiej Hali Legionów zgromadziło prawie 1200 osób z 50 krajów należących do Światowej Organizacji Karate WKO. Jego filarem będą najwyższej rangi zawody, które rozegrane zostaną 24 i 25 września. Na macie powalczy 178 najwybitniejszych zawodników z ponad 40 państw. Współorganizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który wsparł finansowo jej przygotowanie. W piątek, 23 września, podczas zwołanej w Kielcach konferencji prasowej organizatorzy poinformowali o szczegółach wydarzenia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Andrzej Bętkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, wojewoda Zbigniew Koniusz oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wicemarszałek Marek Bogusławski, Kierownik Kliniki W Śco Dr N.med. Sławomir Okła Oraz Koordynator Programu Dr N. Med. Jakuba Spałka (1)

Podsumowano realizację projektu „Twój świadomy wybór  – profilaktyka nowotworów głowy i szyi”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii od 1 września 2017 roku do 30 września 2022 roku realizowało projekt pn. „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.  Dziś w urzędzie marszałkowskim z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego, kierownika Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dr. n. med. Sławomira Okły oraz koordynatora Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi dr. n. med. Jakuba Spałka odbył się briefing prasowy, podczas którego podsumowano jego efekty.

Trwa Cykl Spotkań Rops (5)

O centrach usług społecznych i nowym podejściu do pieczy zastępczej – trwa cykl spotkań ROPS

Trwa cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Dotyczą one tworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli przejścia od opieki zakładowej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Renata Janik, dyrektor ROPS Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski. 

Przewodniczący Obu Komisji.

Obradowali radni Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni obu komisji zapoznali się z informacjami o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku. Z kolei na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, dyrektorzy podległych marszałkowi jednostek samorządowych omawiali wykonanie swoich budżetów. W obradach komisji wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Marek Bogusławski  oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Wyświetlane od 1 - 10 z 34988