Aktualności

Marszałek Bętkowski I Marek Jońca Grarulują Podpisania Umów.

Kolejne miliony euro dla Lokalnych Grup Działania

Na kwotę 10,5 mln euro podpisali  dziś  aneksy marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca – z przedstawicielami świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania. Otrzymały one dodatkowe fundusze na realizację umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Laureaci Nagrody Lider Edukacji pozują z dyplomami do wspólnego zdjęcia

Rozpowszechniamy innowacyjny model kształcenia praktycznego

Znaczące zwiększenie skali kształcenia zawodowego u pracodawców i nacisk na zdobywanie cenionych przez nich umiejętności praktycznych zakłada projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Instytutem Szkolenia Zawodowego w Austrii, a także szkołami zawodowymi, pracodawcami i samorządami. – Mam nadzieję, że wypracowane rozwiązania zyskają uznanie u przedstawicieli instytucji, od których zależy wdrożenie go na stałe do programu szkolnictwa zawodowego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski w Targach Kielce podczas forum upowszechniającego wypracowany w projekcie model. Najbardziej zaangażowani pracodawcy otrzymali statuetki Ambasadora Edukacji.

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Prezydium Rady I Marszałek Andrzej Bętkowski

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskusję zdominowała tematyka sytuacji ekonomicznej w sektorze cementowo-wapienniczym oraz przygotowanie świętokrzyskich szpitali do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w realiach rozpoczynającej się IV fali epidemii Covid-19.

Dyrektor Katarzyna Kubicka Prezentuje Założenia Nowego Programu.

O nowym rozdaniu unijnym w Końskich

Dziś odbyły się kolejne konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył  Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. To już ósme miasto, w którym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach spotkali się z samorządowcami, parlamentarzystami związanymi z tym regionem, przedsiębiorcami i reprezentantami organizacji lokalnych.

Nowoczesne Pomoce Naukowe

Otwarcie pracowni patronackiej  w CK Technik

W Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik w Kielcach uruchomiono nowoczesną pracownię z dziedziny robotyki i automatyki, której patronem została firma Pneumatic Complex. – Nauka w tak znakomicie wyposażonym miejscu to najlepszy sposób na połączenie szkolnej wiedzy i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy – mówiła podczas uroczystego otwarcia pracowni wicemarszałek Renata Janik. Gośćmi wydarzenia byli także prezydent Kielc Bogdan Wenta, wiceprezydent Marcin Chłodnicki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Wyświetlane od 40 - 50 z 33379