Aktualności

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody 101-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie; poza oficjalnymi uroczystościami, które 11 listopada odbędą się na kieleckim Placu Wolności, organizatorzy przewidzieli również wiele imprez towarzyszących. Zaplanowano m.in. koncert patriotyczny „Hej, Orle Biały…” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, pokaz filmu „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona, Pieśniobranie Listopadowe, a także XII Bieg Niepodległości. Szczegóły tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości przedstawili podczas konferencji prasowej wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek Andrzej Bętkowski, prezydent Kielc Bogdan Wenta, dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach Rafał Nowak oraz przedstawiciele Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach i Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19, IOK podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru konkursowego w ramach Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 obejmującego wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19, pod koniec listopada br. zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji ogólnej.

Wyświetlane od 40 - 50 z 30395