Aktualności

Caritas przedłuża nabór

Caritas przedłuża nabór

Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, przedłuża do dnia 31 stycznia br. nabór uczestników do realizacji projektu pn.„Standardy
w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dzień Judaizmu w Świętokrzyskim Sztetlu

Dzień Judaizmu w Świętokrzyskim Sztetlu

Pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać” odbędą się tegoroczne obchody Dnia Judaizmu w dawnej synagodze w Chmielniku. W programie spotkania, które zaplanowano na 16 stycznia, znalazły się m.in.: dyskusja między przedstawicielami różnych wyznań, konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi” i prezentacja książki będącej jego efektem, wystawa plakatów „Homo homini”. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 40 - 50 z 28958