Aktualności

Święto Gęsiny W Tokarni

„Święto Gęsiny” w Tokarni

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w najbliższą niedzielę 17 października, w godz. 11-16, do udziału w „Święcie gęsiny”. Celem imprezy jest wypromowanie smacznej i zdrowej gęsiny przyrządzanej na różne sposoby. To znakomita okazja do poznania walorów smakowych i jakościowych produktów z gęsi oraz zdobycia wiedzy o tym rarytasie. „Święto gęsiny” będzie obfitować w atrakcje zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a patronat honorowy nad nim objął marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Będą obradować Komisje Sejmiku: Budżetu i Finansów oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

21 października 2021 r. będą obradować dwie Komisje – Budżetu i Finansów, o godz. 8.30. oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, o godz. 14.00.Z uwagi na stan epidemii posiedzenia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Marszałek Andrzej Bętkowski, Dyrektor Jacek Sułek, Prezydent Starachowic I Inni Uczestnicy Obrad

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

Świętokrzyscy przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych, a także działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w dyskusji w ramach zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach III Forum Gospodarczego. Tematem przewodnim spotkania była nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski, a także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Medical Instagram Post

Do 15 października potrwa nabór wniosków o uzyskanie stypendiów dla przyszłych lekarzy

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 15 października br.

Wyświetlane od 70 - 80 z 33379