Aktualności

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie powyżej 100 000 EUR)

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie powyżej 100 000 EUR)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie do 100 000 EUR)

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie do 100 000 EUR)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyświetlane od 70 - 80 z 30846