Aktualności

Myśliwi zapraszają na 13. Świętokrzyskiego Hubertusa

Myśliwi zapraszają na 13. Świętokrzyskiego Hubertusa

Już w niedzielę 6 października, na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach odbędzie się organizowany po raz 13. Świętokrzyski Hubertus. – Do wspólnego świętowania, w imieniu myśliwych, leśników, jeźdźców i sportowców, zapraszamy całe rodziny – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polski Związek Łowiecki okręg w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do zgłaszania  propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu

W związku z trwającymi pracami nad nową Strategią Rozwoju Województwa, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Celem tego działania jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących w województwie oraz zaprogramowanie w Strategii odpowiednich mechanizmów interwencji publicznej.

Dziś rusza nabór wniosków do projektu „Świętokrzyski program stypendialny”

Dziś rusza nabór wniosków do projektu „Świętokrzyski program stypendialny”

Projekt pn. „Świętokrzyski program stypendialny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Zakłada przyznanie 210 stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów ogólnokształcących oraz 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Niebawem rozpoczną się rozmowy z Komisją Europejską na temat możliwości realokacji środków w poszczególnych osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, by przesunąć środki z obszarów, w których jest mniejsze zapotrzebowanie, tam, gdzie potrzeby są duże – m. in. o tym była mowa podczas XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który pod przewodnictwem wicemarszałek województwa Renaty Janik, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, obradował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Dołączyli do debaty na temat choroby Alzheimera

Dołączyli do debaty na temat choroby Alzheimera

Przedstawiciele świętokrzyskich instytucji, administracji oraz organizacji pozarządowych, których działalność obejmuje szeroko rozumiane wsparcie osób chorych na Alzheimera, wzięli udział w telekonferencji organizowanej wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stowarzyszenie Alzheimer Polska. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w organizowaniu wsparcia i opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. 
Wyświetlane od 70 - 80 z 30283