Aktualności

Święto Policji: To nie praca, ale misja

Święto Policji: To nie praca, ale misja

W stulecie powołania polskiej policji świętokrzyscy funkcjonariusze na Świętym Krzyżu obchodzili swoje święto. Najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia i medale. Do podziękowań i życzeń dla policjantów przyłączyli się uczestniczący w uroczystościach przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, duchowieństwa, kieleckich instytucji i urzędów, a także środowisk akademickich.

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Wyrazili także zgodę na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, Łubnice i Pacanów. W obradach, którym przewodniczyła Magdalena Zieleń, uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Komisje Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Samorządu Terytorialnego, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Edukacji, Kultury i Sportu zebrały się 18 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Podczas posiedzeń opiniowano projekty uchwał, którymi radni Sejmiku zajmą się podczas najbliższej sesji, 22 lipca. W pracach komisji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca.

Blisko 10 mln zł na aktywizację długotrwale bezrobotnych ze świętokrzyskiego

Blisko 10 mln zł na aktywizację długotrwale bezrobotnych ze świętokrzyskiego

617 osób w wieku  powyżej 30 lat,  pozostających bez zatrudnienia co najmniej rok, skorzysta z nowych form wsparcia i aktywizacji zawodowej. Rozpoczyna się realizacja 8 nowych projektów, w ramach których długotrwale bezrobotni przejdą kwalifikację zawodową, kursy, staże i znajdą zatrudnienie. Wicemarszałek województwa Renata Janik przekazała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach umowy 8 instytucjom, które będą szkolić i prowadzić doradztwo.

Wyświetlane od 90 - 100 z 30064