Aktualności

Stoisko Z Biomasą

Za nami Świętokrzyski Festiwal Nauki z udziałem Urzędu Marszałkowskiego

Oficjalna inauguracja wydarzenia odbyła się 8 października 2021 r. w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała pani Renata Bilska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych. Spotkanie uświetnił koncert Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” pod kierownictwem Marii Wieleńskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Będzie obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

20 października, od godz. 14.00, będzie obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na trwającą sytuację pandemiczną obrady zostaną pzeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Świętokrzyski Anioł Dobroci Zdjęcie Laureatów I Laudatorów

Świętokrzyskie Anioły Dobroci wręczone

Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” w Kazimierzy Wielkiej oraz Świetlica Franciszkańska prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – to laureaci tegorocznej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.  – Statuetka Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznawana jest tym, którzy część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym – mówiła podczas uroczystego finału plebiscytu w Filharmonii Świętokrzyskiej wicemarszałek Renata Janik.

Dyrektor Sułek Prezentuje Na Telebimie Sumy, Które Unia Da Na Programy.

Konsultacje unijne w Sandomierzu

Kolejny dzień konsultacji społecznych tym razem w Sandomierzu. O tym, ile województwo świętokrzyskie otrzyma w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 z Unii Europejskiej i na co może wydać fundusze – mówili Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu i Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wyświetlane od 90 - 100 z 33379