Aktualności

Minęło 38 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Minęło 38 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Dramatyczne chwile stanu wojennego i jego ofiary upamiętnili w Kielcach w rocznicę jego wprowadzenia przedstawiciele różnych środowisk – NSZZ „Solidarność”, stowarzyszeń osób represjonowanych, świętokrzyskich parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz kieleckich instytucji i urzędów. Samorząd województwa świętokrzyskiego reprezentowali sekretarz województwa Mariusz Bodo i dyrektor Gabinetu Marszałka Marcin Piętak.

Pierwszy krok w kierunku edukacji środowiskowej dzieci

Pierwszy krok w kierunku edukacji środowiskowej dzieci

Zdaniem pedagogów 30% zajęć powinno odbywać się poza ławką szkolną. Lekcje w terenie sprzyjają przyswajaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętności. Pierwszy krok w kierunku organizacji „żywych lekcji przyrody” w świętokrzyskich szkołach został postawiony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Naukowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z ochroną przyrody, turystyką, kulturą i zdrowiem zastanawiali się, jak wykorzystać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu w kontekście edukacyjnym. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Nowy wóz dla skarżyskich strażaków. Uczczono pamięć założyciela pierwszej skarżyskiej strażnicy

Nowy wóz dla skarżyskich strażaków. Uczczono pamięć założyciela pierwszej skarżyskiej strażnicy

Nowoczesny, doskonale wyposażony wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymali skarżyscy strażacy. Samochód o wartości 1,2 mln zł został zakupiony dzięki środkom przekazanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorząd województwa świętokrzyskiego, samorządy miasta Skarżyska i powiatu skarżyskiego oraz Suchedniowa. W komendzie powiatowej straży uroczyście odsłonięto tablicę, upamiętniającą nestora ruchu strażackiego na ziemi skarżyskiej, zmarłego ponad 110 lat temu przedsiębiorcę Jana Witwickiego. W uroczystościach wzięli udział Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Sekretarz Województwa Mariusz Bodo.

Wyświetlane od 90 - 100 z 30595