Dla Seniorów

Informacje dotyczące polityki senioralnej, realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.