Załatw sprawę

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.