Wydawanie zaświadczeń

Urząd Marszałkowski wydaje zaświadczenia, o których mowa w zakresie działania merytorycznych komórek organizacyjnych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego – w trybie i na zasadach

określonych w art.217 do 220 k.p.a.