Gminy

W skład województwa świętokrzyskiego wchodzi 102 gminy. W tym 5 gmin miejskich, 26 gmin miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiejskich.