Bogoria

Urząd Gminy  Bogoria, Wójt: Marcin Adamczyk

Bogoria (powiat staszowski)
Urząd Gminy: ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel: 15 867-40-86
fax: 15 867 42 81
Wójt: Marcin Adamczyk
Przewodnicząca Rady Gminy: Anna Stobnicka
e- mail: urzad@bogoria.pl