Z regionu

Apel O Krew

Święto wszystkich krwiodawców

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, święto ludzi bezinteresownie ratujących ludzkie życie, dzieląc się najcenniejszym, trudnym do zastąpienia lekiem – własną krwią. Data jest nieprzypadkowa. Święto ustanowione zostało w dzień urodzin lekarza i badacza Karla Landsteinera, który na podstawie obserwacji wyróżnił grupy krwi oraz odkrył czynnik Rh. Naukowiec został uhonorowany za swoją pracę badawczą Nagrodą Nobla. Wszystkim honorowym krwiodawcom dziękujemy za ich pomoc i życzymy zdrowia, uśmiechu i wytrwałości.

Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania

Porozumienie międzygminne podpisane

W obecności marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i radnego Sejmiku Województwa Marka Strzały, we wtorek 8 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przedstawiciele gmin Staszów, Oleśnica i Rytwiany podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów, służące opracowaniu i realizacji m.in. wspólnej strategii i planu mobilności miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także poseł RP Krzysztof Lipiec oraz, w ramach telekonferencji, poseł RP, wiceminister sportu Anna Krupka.

Na czerwonej ścianie, cztery duże reprodukcje ze znakiem Solidarność, czwarty czerwca! Archiwalne zdjęcia, dokumenty, nekrolog. Fragment Wystawy. Droga Do Wolności Sandomierz 80 89

Sandomierska „Droga do Wolności”

W piątek 4 czerwca 2021 r. minęła 32. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Z tej okazji w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się uroczystość, upamiętniająca wydarzenia tamtego okresu, mające miejsce w Sandomierzu i najbliższym regionie. Sala Rycerska gościła tego dnia znamienitych gości, którzy przywoływali własne wspomnienia i reminescencje związane z ówczesną działalnością opozycyjną, skupioną wokół lokalnej „Solidarności”.

Wyświetlane od 1 - 10 z 1536