Z regionu

Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania Fotografia Skalowana

Zainicjowano nowy projekt systemowego wsparcia seniorów

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach we wtorek 8 listopada zainicjowano nowy, pilotażowy projekt z zakresu polityki senioralnej, który wspólnie realizować będą samorządy miasta Kielce i gmin z terenu powiatu kieleckiego. Jego celem jest wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych świadczonych seniorom. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a nadzorować jego realizację ma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, którzy podpisali listy intencyjne z gospodarzami gmin, przystępujących do projektu.

Wyświetlane od 1 - 10 z 1664