Z regionu

Laureaci

Wręczono kolejne Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 18 grudnia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego po raz 10. wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego przyznane Adamowi Jarubasowi, II Liceum Ogólnokształcącemu imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach, Cezaremu Jastrzębskiemu, Lucynie Gozdek, Youssefowi Sleimanowi, Józefie Buckiej, Geonaturze Kielce, Automobilklubowi Kieleckiemu i Stanisławowi Gomułce. Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. Spotkanie było także okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia województwa świętokrzyskiego. Radni Sejmiku przyjęli Stanowisko z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Medale okolicznościowe wręczono radnym, którzy uzyskawszy mandat społeczny, swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do rozwoju regionu.

Pakowanie Paczki

Szlachetna Paczka przygotowana! Wspieramy 2 potrzebujące rodziny

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego po raz trzynasty włączył się do świątecznej akcji „Szlachetna Paczka”. W piątek 15 grudnia Zarząd Województwa: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członek Zarządu Tomasz Jamka i sekretarz Mariusz Bodo oraz pracownicy Urzędu wspólnie spakowali i przygotowali paczki dla 2 wybranych, oczekujących na pomoc rodzin ze Świętokrzyskiego. Potrzebne rzeczy dla rodzin pani Anny i pana Marcina będą przekazane w sobotę 16 grudnia, w trakcie „Weekendu cudów”.

Wspólne Zdjęcie Przecinających Wstęgę

Kazimierskie Baseny Termalne już otwarte

W Kazimierzy Wielkiej przy krytej pływalni „Wodny Raj” otwarto całoroczny basen mineralny z wodą siarczkową, wykorzystując odkryte na tym terenie kilka lat temu wody podziemne o dużym poziomie mineralizacji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, radny Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, starosta kazimierski Jan Nowak oraz burmistrz  miasta i gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch.

Finaliści Konkursu

Znamy zwycięzców Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej

W piątek 15 grudnia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej 19 dwuosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego rywalizowało w III edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. Honorowy patronat nad konkursem, którego organizatorami są: Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Kancelaria Sejmiku, objęli: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Widok Ogólny Sali

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

W piątek 15 grudnia br. pod przewodnictwem radnego Leszka Wawrzyły odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. nad projektami uchwał Sejmiku w sprawie przyszłorocznego budżetu województwa, Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040, udzielenia pomocy finansowej dla świętokrzyskich samorządów, udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Mówi Wicemarszałek Renata Janik

“Bezpieczna droga do szkoły i do domu”

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik spotkała się z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Morawica. W Bilczy zorganizowano kolejne spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskiej policji w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły i do domu”. W spotkaniu wzięli udział również Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Magdalena Fogiel-Litwinek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach oraz gospodarz gminy burmistrz Marian Buras.

Budynek Szpitala Wojewódzkiego

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany i wyposażony obiekt o powierzchni nie mniejszej niż 573 m2. Znajdować się w nim będą między innymi: sala przedporodowa, sale porodów rodzinnych 1-stanowiskowe, sala porodów rodzinnych 2-stanowiskowa, sala porodów rodzinnych wyposażona w wannę do porodów, sala do cięć cesarskich oraz zaplecze socjalno-biurowe, gabinety lekarskie, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, pokoje pielęgniarek i inne. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia standardu opieki okołoporodowej oraz poprawy komfortu podczas porodu dla przyszłych rodziców a przede wszystkim matki i dziecka.

Wyświetlane od 70 - 80 z 2147