"Świętokrzyska Victoria"

Nagroda wręczana jest w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”. Celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk, wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego.