Sekretariat konkursu

Szczegółowe informacje – Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich,

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

tel. 41 395 14 09; fax 41 395 16 79
www.swietokrzyskie.pro