sklad_sejmiku2

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji

 1. Józef Stanisław Bąk
 2. Andrzej Bednarski
 3. Wacław Berens
 4. Marian Budziosz
 5. Leszek Bugaj
 6. Grzegorz Cepil 
 7. Eugeniusz Cichoń 
 8. Roman Cichoń
 9. Janusz Maria Dobrowolski
 10. Marek Gos
 11. Jarosław Gumuła
 12. Włodzimierz Jakubowski
 13. Tadeusz Jóźwik
 14. Tadeusz Kowalczyk
 15. Jolanta Kręcka
 16. Józef Kwiecień
 17. Stanisław Lisowski 
 18. Konrad Łęcki
 19. Sławomir Marczewski 
 20. Henryk Michałkiewicz
 21. Ryszard Nagórny 
 22. Andrzej Nowak 
 23. Lucjana Elżbieta Nowak
 24. Michał Okła
 25. Adam Pałys
 26. Stefan Pastuszka
 27. Jarosław Potrzeszcz
 28. Bronisław Jerzy Powierża
 29. Leszek Sułek
 30. Sławomir Szarek
 31. Tadeusz  Szczerba
 32. Adam Tarnowski
 33. Franciszek Wołodźko
 34. Mirosław Wójcik
 35. Ryszard Żołyniak
sklad_sejmiku2