sklad_sejmiku2

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji

 1. Józef Stanisław Bąk
 2. Andrzej Bednarski
 3. Wacław Berens
 4. Marian Budziosz
 5. Leszek Bugaj (5.07.2004 r. objęcie mandatu posła na Sejm RP)
 6. Grzegorz Cepil
 7. Eugeniusz Cichoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku
 8. Roman Cichoń
 9. Janusz Maria Dobrowolski (od 7.11.2003 r. radny województwa)
 10. Marek Gos
 11. Jarosław Gumuła (od 5.12.2005 r. radny województwa)
 12. Włodzimierz Jakubowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku (od 7.11.2003 r.)
 13. Tadeusz Jóźwik
 14. Tadeusz Kowalczyk
 15. Jolanta Kręcka (od 5.12.2005 r. radna województwa)
 16. Józef Kwiecień
 17. Stanisław Lisowski (od 27.11.2002 r. radny województwa)
 18. Konrad Łęcki
 19. Sławomir Marczewski
 20. Henryk Michałkiewicz – Wiceprzewodniczący Sejmiku (15.09.2003 r. wygaśnięcie mandatu radnego)
 21. Ryszard Nagórny – Wiceprzewodniczący Sejmiku
 22. Andrzej Nowak
 23. Lucjana Elżbieta Nowak
 24. Michał Okła (7.11.2005 r. objęcie mandatu senatora RP)
 25. Adam Pałys (5.12.2005 r. wybór na stanowisko wójta gminy Solec Zdrój)
 26. Stefan Pastuszka – Przewodniczący Sejmiku
 27. Jarosław Potrzeszcz
 28. Bronisław Jerzy Powierża
 29. Leszek Sułek (7.11.2005 r. objęcie mandatu posła na Sejm RP)
 30. Sławomir Szarek
 31. Tadeusz  Szczerba (od 28.12.2005 r. radny województwa)
 32. Adam Tarnowski
 33. Franciszek Wołodźko
 34. Mirosław Wójcik
 35. Ryszard Żołyniak (od 30.08.2004 r. radny województwa)
sklad_sejmiku2