Kluby Radnych V kadencji

 

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego: 

1.    Piotr Żołądek – Przewodniczący Klubu
2.    Arkadiusz Bąk
3.    Ewelina Bień
4.    Wojciech Borzęcki
5.    Krzysztof Dziekan
6.    Grzegorz Gałuszka
7.    Izydor Grabowski
8.    Adam Jarubas
9.    Tadeusz Kowalczyk
10.    Beata Napierała
11.    Dariusz Pankowski
12.    Mieczysław Sas
13.    Małgorzata Stanioch
14.    Wiesław Stępień
15.    Andrzej Swajda
16.    Leszek Wawrzyła
17.    Bogusława Wypych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

1.    Andrzej Pruś – Przewodniczący
2.    Bartłomiej Dorywalski
3.    Janusz Koza
4.    Mieczysław Gębski
5.    Tomasz Zbróg
6.    Marek Strzała
7.    Waldemar Wrona