Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego – VII edycja (2020 rok)