Wszyscy Uhonorowani Nagrodą Stoją Na Scenie, Koło Nich Andrzej Pruś I Andrzej Bętkowski

Zasłużeni dla regionu wyróżnieni Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego

Podczas uroczystej części XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz marszałek Andrzej Bętkowski wyróżnili Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego osoby i instytucje, które zasłużyły się dla naszego regionu. W uroczystości uczestniczyli także posłowie Marek Kwitek i Krzysztof Lipiec, senator Jarosław Rusiecki oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Obrady XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbywające się w poniedziałek w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach miały wyjątkowy charakter i oprawę. Wszystko za sprawą towarzyszącej im uroczystości wręczenia Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego. Odznaka ta została ustanowiona przez Sejmik Województwa w 2013 roku.

Jest nadawana:

 • osobom fizycznym i prawnym,
 • organizacjom społecznym,
 • związkom zawodowym,
 • pracodawcom,
 • instytucjom,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • miejscowościom,
 • innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

W tegorocznej, siódmej edycji uhonorowanych zostało sześć osób fizycznych oraz trzy podmioty. 6 lipca 2021 roku Komisja Odznaki podjęła uchwałę, w której rekomendowała nadanie odznak a 12 lipca marszałek Andrzej Bętkowski formalnie potwierdził ich nadanie.

Podczas XXXIV sesji Sejmiku otrzymali je:

 • Stanisław Bieniek – w latach 1961-1983 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach, gdzie był uczestnikiem i organizatorem strajków. Jeden z twórców NSZZ Solidarność w Regionie Świętokrzyskim, członek Prezydium Zarządu Regionu. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku w 1981 roku. Internowany 13 grudnia 1981 r., przetrzymywany był w Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie-Załężu i Uhercach.
  W 1983 roku zmuszony został do emigracji do Stanów Zjednoczonych, zamieszkał w Seattle, gdzie pracował oraz działał w Stowarzyszeniu „Solidarność”. Z emigracji powrócił w 2008 roku.
 • Zdzisław Purchała – wszechstronnie uzdolniony artysta ludowy. Rzeźbi w drewnie, maluje obrazy olejne i na szkle, pisze wiersze. W ubiegłym roku świętował jubileusz 50-lecia twórczości artystycznej. Przez pół wieku spod jego dłuta wyszło około 5 tysięcy rzeźb, artysta namalował 700 obrazów i napisał kilka książek. Tematyka jego prac jest bardzo rozległa – od treści sakralnych, poprzez postacie literackie, aż do scen rodzajowych, obrazujących życie mieszkańców polskiej wsi.
  Prace autorstwa Zdzisława Purchały znajdują się w kolekcjach muzealnych w kraju i za granicą. Stanowią nieoceniony wkład w historię sztuki ludowej.
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński  – ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu budowy maszyn, mechaniki gruntów, konstrukcji budowlanych i diagnostyki. Jest autorem lub współautorem ponad 160 prac naukowych, kierownikiem i wykonawcą licznych projektów badawczych. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
  Od 1996r. związany jest z Politechniką Świętokrzyską, w 2000 roku został rektorem uczelni i pełnił tę funkcję w trzech kolejnych kadencjach. W tym okresie nastąpił nie tylko istotny rozwój naukowy uczelni, ale również rozbudowa jej bazy. Kontynuowane były działania na rzecz rozwoju Politechniki, m.in. projekty „Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”, „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, a także organizacja na terenie Politechniki, European Rover Challenge 2019, podkreślająca innowacyjne zdobycze pracowników i studentów uczelni w zakresie budowy robotów mobilnych. Na terenie kampusu powstał również nowoczesny obiekt sportowy.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – to jedna z nielicznych organizacji społecznych, która swoimi początkami sięga 1906 roku. Dziś zrzesza blisko 70 tys. członków działających w prawie dwóch tysiącach kół i klubów. Obecnie w Polsce funkcjonuje 298 oddziałów PTTK.
  Organizacja rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Utrzymuje szlaki turystyczne, certyfikuje przewodników, prowadzi muzea, izby regionalne, wyznacza, znakuje i konserwuje szlaki turystyczne. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 78 tysięcy kilometrów szlaków: pieszych nizinnych i górskich, rowerowych, konnych, narciarskich, kajakowych. Dysponuje 87 obiektami turystycznymi.
  Niezwykle prężnie działa PTTK Oddział Świętokrzyski. Obecnie zrzesza około 800 członków, którym przyświeca idea promowania i dbałości o piękno regionu świętokrzyskiego.
 • Włodzimierz Mereżko (Volodymyr Merezhko) – dyrektor Departamentu współpracy międzynarodowej i rozwoju regionalnego Winnickiej obwodowej administracji państwowej w Winnicy na Ukrainie. Dzięki dogłębnej znajomości dyplomacji i prawa, gospodarki międzynarodowej i regionalnej oraz umiejętności analitycznych, Włodzimierz Mereżko jest jednym z najlepszych przykładów realizacji polityki międzyregionalnej. Dowodem na to może być trwająca już od ponad 60 lat współpraca regionu winnickiego z województwem świętokrzyskim. W 2018r., podczas oficjalnych obchodów, Włodzimierz Mereżko został uhonorowany za wieloletnie, osobiste zaangażowanie w rozwój partnerstwa świętokrzysko-winnickiego. Odegrał również istotną rolę w otwarciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
  Włodzimierzowi Mereżko Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została wręczona 22 sierpnia podczas wizyty delegacji województwa świętokrzyskiego w Winnicy.
 • Prof. dr hab. Adam Massalski – regionalista, historyk, archiwista, muzealnik, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, członek wielu towarzystw i organizacji propagujących naukę, działacz społeczny, senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji, harcerz, przewodnik turystyczny, nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia, a przede wszystkim niezwykły człowiek.
  Należy do ścisłego grona uznanych badaczy dziejów oświaty i nauki w Polsce oraz historii Kielecczyzny XIX i XX w. Ma na swoim koncie około 400 publikacji naukowych poświęconych głównie historii oświaty i wychowania.
  Zainicjował budowę kampusu akademickiego, powołał nowe kierunki studiów, znacznie powiększył kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – posiada w swych zbiorach 660 tys. książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Rocznie odwiedza ją średnio 25 tysięcy czytelników. Ma 11 filii w miastach powiatowych regionu świętokrzyskiego. Jednostka dysponuje bardzo dobrze przygotowanym zespołem nauczycieli-bibliotekarzy, bogatym warsztatem informacyjno-bibliograficznym, księgozbiorem, zbiorami audiowizualnymi. Angażuje się w upowszechnianie czytelnictwa, czego przykładem jest realizacja wielu projektów, takich jak: Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Bibliotek, czy zbiórki książek dla szpitali i placówek opiekuńczych.
  Organem prowadzącym placówki jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W tym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach obchodzi 76 lat działalności związanej z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli. To wspaniały dorobek wielu pokoleń ludzi zaangażowanych w pełnienie zaszczytnej misji w służbie książki.
 • Kapitan Pelagia Barwicka – członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes honorowy Koła 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. W czasach II wojny światowej walczyła jako żołnierz Armii Krajowej, za działalność w konspiracji była dwukrotnie aresztowana. Była inicjatorką upamiętniania miejsc walk Armii Krajowej i poległych żołnierzy w postaci tablic i pomników. Między innymi dzięki jej staraniom powstał Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej w kwaterze AK na Cmentarzu w Cedzynie oraz pomnik ku czci partyzantów z oddziału „Wybranieccy” poległych 19 lipca 1943 r. pod Leszczynami. Pelagia Barwicka uczestniczyła w wielu spotkaniach, prelekcjach i uroczystościach przypominając ważne wydarzenia z czasów II wojny światowej.
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. W 2020 roku minęło 65 lat od założenia teatru przez Stefana Karskiego. To kilka pokoleń aktorów i pracowników teatru, reżyserów, imponujący dorobek artystyczny, kilkaset lalek, dekoracji, kostiumów. Młodym widzom “Kubuś” proponuje nie tylko spektakle, ale też liczne zajęcia i atrakcje pozasceniczne, m.in. Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART! czy Międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej ANIMATUS.  Placówka uczestniczy w wielu festiwalach zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie aktorzy nagradzani są za swoje role, a teatr – za osiągnięcia. Dziś Teatr Lalki i Aktora “Kubuś” w Kielcach jest uznawany za jedną z najlepszych scen lalkarskich w Polsce.

W imieniu nagrodzonych Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego w latach ubiegłych głos podczas uroczystości zabrał poseł Krzysztof Lipiec, który wskazywał na olbrzymi wkład laureatów VII edycji Odznaki w rozwój regionu.

Z kolei wojewoda Zbigniew Koniusz w swoim wystąpieniu podkreślał, że największym bogactwem województwa świętokrzyskiego są jego mieszkańcy.

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego była także okazją do uhonorowania Małgorzaty Rupniewskiej, długoletniej pracownicy Muzeum Narodowego w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś wręczyli Pani Małgorzacie kwiaty i list gratulacyjny a także podziękowali za długoletnią pracę i działalność na rzecz ochrony dóbr kultury w regionie świętokrzyskim.

Poniedziałkową uroczystość w Filharmonii Świętokrzyskiej uświetniła krótkim recitalem utalentowana młoda wokalistka z Kielc Katarzyna Makowska. Katarzyna Makowska jest uczennicą klasy maturalnej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach oraz radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.