Aktualności wyróżnione

Wspólne Zdjęcie Uczestników Spotkania

Serdeczności i podziękowania dla pedagogów

Z okazji obchodzonego w czwartek 14 października Dnia Edukacji Narodowej, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a także Piotr Kisiel i Renata Bilska, dyrektorzy Departamentu Edukacji, Sportu Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach spotkali się z dyrektorami oraz nauczycielami placówek oświatowych podległych samorządowi województwa. Były gratulacje, podziękowania i kwiaty.

Podpisanie Umów Na Sadzenie Drzewek

Miododajne świętokrzyskie. Sadzimy drzewa dla pszczół

Na terenie województwa świętokrzyskiego 1 598 sadzonek drzew miododajnych oraz ponad 3 056 krzewów zostanie posadzonych wspólnie z 57 gminami oraz 6 jednostkami organizacyjnymi podległymi Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje projekt, który przyczyni się do zwiększenia liczby pszczół i innych owadów zapylających. Jego inicjatorem jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Będą obradować Komisje Sejmiku: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 22 października 2021 o godz. 13:30. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowano także na 22 października, godz. 9.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Wyświetlane od 1 - 10 z 5834