Aktualności wyróżnione

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego W Elektryku (8)

Uczniowie „Elektryka” rozpoczęli wakacje

„Bo naszą siłą młodość i odwaga. Naszym orężem nadzieja, co wciąż pozwala wierzyć, że ten kto się zmaga, wywalczy zawsze swój najlepszy los” – tak brzmi refren hymnu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Dziś uczniowie tej szkoły, odśpiewawszy hymn, rozpoczęli zasłużone wakacje. Gościem uroczystego zakończenia roku szkolnego 2023/2024 była marszałek Renata Janik, która wręczyła najlepszym uczniom „Elektryka” wyróżnienia za dobre wyniki w nauce.

Ogólny Plan Uczestników Obrad Siedzących Przy Stołach

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

20 czerwca pod przewodnictwem Kazimierza Mądzika odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji m.in. zapoznali się z informacją o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2023 roku oraz przyjęli sprawozdania z wykonania planów finansowych szpitali i udzielili rekomendacji dla kandydatów na członków rad społecznych. Radni zaopiniowali także Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Widok Ogólny Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

W czwartek, 20 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod przewodnictwem Łukasza Jabłońskiego odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, zmian w budżecie województwa na 2024 rok i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Ponadto radni przyjęli plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Wyświetlane od 1 - 10 z 10131