Aktualności wyróżnione

Sekretarz Wpjewództwa Mariusz Bodo Poprowadził Spotkanie

Podsumowali dotychczasową realizację InPlaMedu

Z udziałem Mariusza Bodo, sekretarza województwa świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego stanu zadań w projekcie oraz ważnych tematów związanych z jego realizacją, jak np. zapewnienie komplementarności i interoperacyjności z innymi projektami z obszaru e-zdrowia oraz poprawa czytelności i spójności dokumentacji medycznej oraz przyspieszenie dostępu do danych pacjenta. Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wystąpienie Renaty Janik

Mieszkania wspomagane wspierają w usamodzielnieniu

W piątek 24 czerwca w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W wydarzeniu udział wzięli wicemarszałek Renata Janik, dyrektor ROPS Elżbieta Korus oraz zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Krzysztof Ołownia.

Wicemarszałek Renata Janik Podczas Otwarcia Centrum

Nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze posłużą rozwojowi świętokrzyskiej nauki. Podsumowano projekt CENWIS

Na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej uroczyście zakończono realizację prac, związanych z projektem CENWIS, tworzenia Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. – 74 mln zł dofinansowania na projekt to ogromne unijne środki pieniężne i mam nadzieję, że uruchomione laboratoria i wszystkie poczynione inwestycje w projekcie przyniosą wymierne efekty. To pierwszy etap wielkich świętokrzyskich inwestycji w sektor naukowo-badawczy – powiedziała uczestnicząca w spotkaniu wicemarszałek Renata Janik.

Wyświetlane od 1 - 10 z 7064