Aktualności wyróżnione

Logo Projektu Standardy Obsługi Inwestora

Przedłużenie naboru uzupełniającego do projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

Zapraszamy wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego z regionu świętokrzyskiego do udziału w projekcie pod nazwą: ,,Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, który realizowany jest przez Oddział do spraw Promocji Gospodarczej Regionu, działający w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Plakat Promujący Wydarzenie

16. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają na dwa wydarzenia – “16. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” oraz “Smaki jesieni”, które odbędą się 19 września, w niedzielę, od godz. 11.00 w Parku Etnograficznego w Tokarni. Podczas imprezy tradycyjnie nie zabraknie atrakcji. Będą liczne konkursy, występy zespołów folklorystycznych, prezentacje tradycyjnego rzemiosła, pokazy obrzędowe, kiermasze, konkurs “Warzywne wariacje” oraz konkurs rękodzieła im. Joanny Wrońskiej „Świętokrzyskie igłą malowane”.

Marek Jońca, Marek Bogusławski, Grzegorz Forkasiewicz I Skarbnik Gminy Rytwiany Mirosława Szewczyk Podpisują Umowę

Rytwiany wypięknieją!

Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali z wójtem gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem umowę dotyczącą dofinansowania projektu tworzenia nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych Rytwian na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i obejmie m.in. zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin rytwiańskiego zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Wyświetlane od 90 - 100 z 5717