Aktualności wyróżnione

Iii Seminarium W Ramach Projektu Nacao

Uczą – jak ratować lasy

Jak torfowiska mogą regulować klimat? Za pomocą jakich metod eksperci wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery lub emisji przemysłowych, zanim trafi on do atmosfery? I jak go przechowywują? Jak ratować wysuszone bagna i po co? Tymi doświadczeniami dzielili się uczestnicy trzydniowego III seminarium w ramach projektu NACAO, które zakończyło się we Francji w miejscowości Aix-les -Bains. W spotkaniach wzięli udział nasi pracownicy z 2 departamentów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa, Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Lato W Zamku Czwartki W Muzeum 2024 Plakat

Lato w Zamku – Czwartki w Muzeum. Wakacje z Muzeum Zamkowym w Sandomierzu

W ramach tegorocznych wakacji Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w wakacyjnych spotkaniach zatytułowanych Lato w Zamku – Czwartki w Muzeum. Zajęcia będą miały charakter edukacyjno – zabawowy, a odbywać się będą w każdy wakacyjny czwartek w miesiącu lipcu i sierpniu, w godzinach 10.00 – 13.00. Tematyka zajęć poświęcona zostanie nie tylko aspektom historycznym Zamku Królewskiego w Sandomierzu ale odbędą się także między innymi warsztaty nawiązujące tematycznie do wystaw stałych jak również czasowych, które w tym okresie można oglądać w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Ogólny Plan Sali W Której Odbywają Się Obrady

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W środę, 19 czerwca pod przewodnictwem Grzegorza Cepila odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Wojewódzki Dom Kultury

Oświadczenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ws. wydarzenia pn. „Targi Książki Patriotycznej”

“W związku z negatywnymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi wydarzenia, które odbędzie się 22 czerwca 2024 r. pod nazwą „Targi Książki Patriotycznej”, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach informuje, że umowa z dnia 24 maja 2024 r. zawarta przez byłego Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, dotyczy jedynie wynajęcia sali podmiotowi prywatnemu.

Z treści przedmiotu umowy nie wynikają tematy, które będą poruszane w czasie w/w wydarzenia ani skład osobowy jego uczestników.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w związku z tym wskazuje, że nie jest organizatorem przedmiotowego wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za treści, które będą prezentowane w trakcie „Targów Książki Patriotycznej”, ani się z nimi nie utożsamia.”

Marta Solińska Pela, Andrzej Bętkowski

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP – obrady w Ogrodzieńcu

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wziął udział w obradach Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i Dyrektorów Kancelarii Sejmików, zorganizowanych przez samorząd województwa śląskiego w Podzamczu w gminie Ogrodzieniec. W tematyce dyskusji znalazły się kwestie, związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konwent przyjął Deklarację uczestnictwa społeczności lokalnych i regionalnych w dalszym rozwoju UE. W obradach wzięła udział także Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szeroki, Ogólny Plan Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

We wtorek, 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Ponadto, na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy samorządowych instytucji kultury w celu zaprezentowania sprawozdań za 2023 rok.

Wyświetlane od 130 - 140 z 10243