Aktualności wyróżnione

Biret studencki, inaczej czapka, nakrycie głowy studentów. Kolorowe logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

MŁODZIEŻOWY SEJMIK IV KADENCJI POWOŁANY

30 radnych liczyć będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, przedstawiciele samorządów uczniowskich i studenckich oraz młodzieżowych rad aktywnie działający w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu. 27 maja 2024 r. podczas III sesji Sejmiku radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji.

Uroczystość Podpisania Umów W Starostwie Powiatowym W Staszowie (1)

Kolejne umowy na renowację świętokrzyskich zabytków zawarte

Wicemarszałek Grzegorz Socha i Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa przekazali dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie oraz w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu 8 kolejnych umów dotyczących udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przekazanie umów odbyło się w obecności poseł Anny Krupki.

Foto 9

Zdrowie najważniejsze! Rusza wielki profilaktyczny projekt

Badania profilaktyczne w szerokim zakresie dla co najmniej 40 tys. osób, pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne, konsultacje lekarskie, badania w  nowatorskim na skalę kraju „urobusie” – to wszystko, by zadbać o zdrowie pracujących. Rusza nowatorski w skali kraju projekt „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”, który ma poprawić kondycję zdrowotną zatrudnionych i wydłużyć okres aktywności zawodowej mieszkańców regionu. 

Wyświetlane od 100 - 110 z 10132