Aktualności wyróżnione

Lekarze Specjaliści Onkolodzy

Netherlands Cancer Institute – ŚCO: dzięki tej synergii rozwija się polska otolaryngologia

Profesor Michiel van den Brekel, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Głowy i Szyi w Netherlands Cancer Institute dzielił się swoim doświadczeniem z młodymi adeptami otolaryngologii podczas XII Warsztatów „Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii”, które odbyły się (27-28 czerwca 2024) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Współpraca pomiędzy ŚCO a NCI spowodowała zmianę standardu postępowania z pacjentami po całkowitej laryngektomii w Polsce.

Nowe Auta I Sprzęt Dla świętokrzyskich Strażaków Oraz Drogi Dla Rowerzystów (16)

Nowe auta i sprzęt dla świętokrzyskich strażaków oraz drogi dla rowerzystów

Zakup ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz nowy sprzęt specjalistyczny – 9 umów z przedstawicielami świętokrzyskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicielami gmin podpisali dziś marszałek Renata Janik i wicemarszałek Grzegorz Socha. Umowy na dofinansowanie zakupów dotyczą kwoty ponad 8,4 mln zł. Dziś także zatwierdzono dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Kielce – kwota wsparcia to ponad 10 mln zł. 

Świetokrzyska Rada Pożytku Publicznego

Zakończenie V Kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zakończyła się V Kadencja Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która przez ostatnie trzy lata aktywnie działała na rzecz rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych w regionie. Rada, składająca się z przedstawicieli różnych sektorów, w tym organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, prowadziła wiele cennych działań oraz opiniowała kluczowe projekty uchwał. W spotkaniu podsumowującym działalność gremium uczestniczyła marszałek województwa Renata Janik oraz Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Anita Koniusz, Marek Bogusławski, Andrzej Bętkowski

Ponad 40 mln zł na budowę ścieżek rowerowych i sprzęt pożarniczy dla OSP

Członek Zarządu Województwa Anita Koniusz podpisała umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów na dofinansowanie projektów, które pozwolą na utworzenie nowej sieci ścieżek rowerowych i zakup samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ponidziańskich jednostek ochotniczej straży pożarnej. Na spotkaniu obecni byli wicemarszałek Marek Bogusławski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski.

Dzień Otwartych Drzwi I Xvii Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (11)

Dzień Otwartych Drzwi i XVII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach to organizowana corocznie impreza propagująca najnowsze osiągnięcia w rolnictwie i jego otoczeniu. Obejmuje zagadnienia produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki rolnictwa, rozwiązań innowacyjnych i rozwoju obszarów wiejskich. Jest przygotowana przez doradców dla rolników, firm obsługujących rolnictwo i instytucji z otoczenia rolnictwa. Imprezę corocznie odwiedza od 6 do 8 tys. zwiedzających. Wydarzenie jest także dobrą okazją do promocji współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym, nauką i środowiskiem akademickim, rolnikami i przedsiębiorcami. Gościem tegorocznej edycji imprezy była Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa.

Wyświetlane od 70 - 80 z 10229