Aktualności wyróżnione

Grzegorz Socha Wicemarszałek Podczas Kongresu

Trwa IV Kongres Trójmorza

Wicemarszałek województwa Grzegorz Socha uczestniczy w obradującym w Lublinie, 12 i 13 czerwca, IV Samorządowym Kongresie Trójmorza – spotkaniu przedstawicieli samorządów województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego, oraz regionów m.in. z Litwy, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii, które od 2023 r. współpracują, realizując projekty z dziedziny gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska, cyfryzacji oraz edukacji i nauki. Podczas kongresu, w którym udział zapowiedziało blisko 900 uczestników, poruszane będą tematy związane ze sztuczną inteligencją, nowoczesnymi technologiami i zieloną energią.

Spotkanie Parp Z Firmami Szkoleniowymi W Kielcach

„Zacznij oferować swoje usługi w BUR” – spotkanie PARP z firmami szkoleniowymi w Kielcach

Jak funkcjonuje Baza Usług Rozwojowych? Czym jest Podmiotowy System Finansowania? W jaki sposób zwiększyć zasięg odbiorców usług rozwojowych świadczonych przez firmy szkoleniowe? To zagadnienia poruszone na spotkaniu skierowanym do przedstawicieli firm szkoleniowych z województwa świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedstawiciele zachęcali do oferowania usług w BUR.

Marszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku Gerard Pedrycz podczas uroczystego apelu Brygady

Świętują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

11 czerwca swoje doroczne święto obchodzi 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Na Placu Apelowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się uroczysty apel – były życzenia z okazji święta Brygady, ślubowanie żołnierzy awansowanych na pierwszy stopień podoficerski oraz awanse i odznaczenia. Gośćmi uroczystości byli  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Obrady Komisji Rewizyjnej

Obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku

We wtorek, 11 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod przewodnictwem Henryka Milcarza odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni między innymi pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku a także wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok. Przygotowali również i przyjęli wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok oraz przyjęli projekt planu kontroli Komisji na 2024 rok. W posiedzeniu wzięli udział także m.in. marszałek Renata Janik, wicemarszałek Grzegorz Socha oraz członkowie Zarządu Województwa Anita Koniusz i Andrzej Pruś.

I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej (7)

O przyszłości nauczania i uczenia się podczas I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej

Jak sztuczna inteligencja zmienia dzisiejszą edukację? Jak dostosowywać procesy nauczania do szybko zmieniającej się technologii, jak wykorzystywać nowinki techniczne w uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych – między innymi tymi zagadnieniami zajęli się uczestnicy, zorganizowanego w Centrum Kongresowym Targów Kielce, I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej. W Forum Edukacji, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  uczestniczyła marszałek województwa Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Anita Koniusz.

Wyświetlane od 50 - 60 z 10131