Aktualności wyróżnione

Nadzieje Kielc

Młodzieżowi radni „Nadziejami Kielc”

Po raz kolejny Miasto Kielce uhonorowało młodych uzdolnionych i ambitnych ludzi. Nagroda „Nadzieje Kielc” przyznawana jest uczniom i absolwentom kieleckich szkół ponadpodstawowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się m.in. Jakub Stachurka, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący Komisji Aktywizacji Młodzieży oraz Piotr Michalski, do niedawna wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku.

Marszałek Andrzej Bętkowski Przemawia

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych o nowych szansach i wyzwaniach

W Kielcach zorganizowany został Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się sytuacji epidemicznej, społecznej i gospodarczej. Kongres zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządowcy, działacze 3 sektora reprezentujący 116 świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

Grafika Promująca Akcję Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego I Sportu „weekend Seniora Z Kulturą”

2-3 PAŹDZIERNIKA 2021 – “WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ”. II EDYCJA AKCJI MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o II-ej edycji akcji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Weekend seniora z kulturą”, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i przybliżenie bogatej oferty muzeów, teatrów, galerii i ośrodków kultury na terenie całego kraju, a szczególnie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 20 - 30 z 5717