Aktualności wyróżnione

Grupa Osób Słucha Wykładu Podczas Warsztatów

Wizyty studyjne we francuskich instytucjach oraz warsztaty z dziedziny monitorowania efektywności energetycznej budynków

Paryż jest kolejnym miejscem spotkania uczestników międzynarodowego projektu MonitorEE realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Jego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń oraz budowanie potencjału instytucji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji – stworzenie instrumentów polityki regionalnej w tym zakresie. Partnerem w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Umowy Na „przedszkolne Projekty” Podpisali Dziś Z Wnioskodawcami Marszałek  Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik (7)

Miliony dla świętokrzyskich przedszkoli

18 przedszkoli ze świętokrzyskich gmin otrzymało 7,5 mln zł dofinansowania na projekty z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wsparciem zostanie objętych 1355 osób, co przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tych placówkach. Umowy na „przedszkolne projekty” podpisali dziś z wnioskodawcami marszałek  Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała. 

Wyświetlane od 20 - 30 z 9353