Aktualności wyróżnione

Wojewódzki Dom Kultury

Oświadczenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ws. wydarzenia pn. „Targi Książki Patriotycznej”

“W związku z negatywnymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi wydarzenia, które odbędzie się 22 czerwca 2024 r. pod nazwą „Targi Książki Patriotycznej”, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach informuje, że umowa z dnia 24 maja 2024 r. zawarta przez byłego Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, dotyczy jedynie wynajęcia sali podmiotowi prywatnemu.

Z treści przedmiotu umowy nie wynikają tematy, które będą poruszane w czasie w/w wydarzenia ani skład osobowy jego uczestników.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w związku z tym wskazuje, że nie jest organizatorem przedmiotowego wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za treści, które będą prezentowane w trakcie „Targów Książki Patriotycznej”, ani się z nimi nie utożsamia.”

Marta Solińska Pela, Andrzej Bętkowski

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP – obrady w Ogrodzieńcu

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wziął udział w obradach Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i Dyrektorów Kancelarii Sejmików, zorganizowanych przez samorząd województwa śląskiego w Podzamczu w gminie Ogrodzieniec. W tematyce dyskusji znalazły się kwestie, związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konwent przyjął Deklarację uczestnictwa społeczności lokalnych i regionalnych w dalszym rozwoju UE. W obradach wzięła udział także Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szeroki, Ogólny Plan Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

We wtorek, 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Ponadto, na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy samorządowych instytucji kultury w celu zaprezentowania sprawozdań za 2023 rok.

Plakat Reklamujący Kierunki Kształcenia

Szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – zaskakuje nową ofertą

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy proponuje nowe zawody. To już nie tylko technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych czy choćby higienistka stomatologiczna. W roku szkolnym 2024/2025 w ofercie szkoły pojawia się również zawód podolog. Oferta nie wydaje się być zaskakująca, gdy weźmie się pod uwagę kilkunastoletnie doświadczenie szkoły w kształceniu w zawodzie technik usług kosmetycznych. To nie tylko kadra, ale stale doposażane pracownie stanowią podstawę do wprowadzenia do oferty szkoły wymienionego zawodu.

Wspólne Zdjęcie

Nowe Centrum Integracji Cudzoziemców otwarto w Kielcach

Z inicjatywy Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 3 rozpoczęło działalność nowe Centrum Integracji Cudzoziemców. Będzie ono zapewniało wsparcie dla obywateli państw trzecich, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego w szczególności z miasta Kielce, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. W otwarciu placówki wzięli udział m.in. biskup Diecezji Kieleckiej ks. Jan Piotrowski, marszałek województwa Renata Janik, prezydent Kielc Agata Wojda.

Nagrodzony Aktor I Renata Bilska Na Scenie

„Dzikie róże” rozdane

W niedzielę, 16 czerwca w  Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach poznaliśmy laureatów 32. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”. Wielbiciele teatru i redakcje, przedstawiciele Samorządu Województwa i Kielc oraz uczelni i stowarzyszeń „Krwawe gody” Federica Garcii Lorki w reżyserii Kuby Kowalskiego wybrali najlepszym spektaklem. Jedną z nagród finansowych ufundowanych przez Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wręczyła Renata Bilska, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 20 - 30 z 10131