Aktualności wyróżnione

Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie Spotkanie W Wiślicy (8)

Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie – spotkania w Wiślicy i Skalbmierzu

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizuje cykl spotkań i warsztatów pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” dla Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora, mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dziś spotkanie odbyło się w Wiślicy, gdzie do proekologicznego stylu życia zachęcał wicemarszałek Marek Bogusławski. Wicemarszałek będzie uczestniczył również w planowym dziś spotkaniu w Skalbmierzu.

Maria Fidzińska Dziurzyńska, Justyna Pronobis I Magdalena Zieleń

Obradowały Komisje Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na 68. posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń odbyło się w czwartek, 25 maja radni wojewódzcy zaopiniowali między innymi projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. Z kolei na 50. posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która obradowała pod przewodnictwem Artura Konarskiego również w czwartek, jej członkowie zapoznali się z informacjami na temat stanu zagospodarowania złóż kopalin w województwie świętokrzyskim oraz o realizacji projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych w latach 2020-2022.  

Posiedzenie Zarządu Województwa

Fundusze unijne. Dach nad głową dla uchodźców z Ukrainy

Mieszkania socjalne dla uchodźców – na taką formę wsparcia  będą mogli liczyć obywatele Ukrainy, którzy znaleźli gościnę w naszym regionie. Na ten cel zostanie przeznaczone prawie 4,7 mln zł unijnego dofinansowania. Obradujący w środę, 24 maja Zarząd Województw Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych.

Wyświetlane od 80 - 90 z 8623