Aktualności wyróżnione

Renata Bilska, Anna Krupka, Renata Janik, Anita Koniusz I Ksiądz Z Parafii W Bardzie Pozują Do Zdjęcia

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem wojewódzkiego samorządu

Marszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Anita Koniusz przekazały dziś beneficjentom cztery kolejne umowy dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W uroczystym przekazaniu umów, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, wzięła udział poseł na Sejm RP Anna Krupka.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Obradował Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Renaty Janik i z udziałem wicemarszałka województwa Grzegorza Sochy oraz członka Zarządu Województwa Andrzeja Prusia. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania programu, podjęli również decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów w poszczególnych działaniach.

Festyn Szkolny R. Janik (18)

Integruje, uczy, bawi – festyn w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach

Mnóstwo pysznych potraw, słodkości, świeże kwiaty ogrodowe, konkursy, zabawy i sportowe rywalizacje – w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach trwa festyn pod hasłem „Lepszy ja – stawiam na siebie i swój rozwój”. Ze społecznością szkolną spotkała się marszałek Renata Janik. Wydarzenie jest zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zapraszamy Do Wzięcia Udziału W Debacie!

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku

Zgodnie z art. 34 a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2024 poz. 566) Zarząd Województwa co roku przedstawia Sejmikowi “Raport o stanie województwa”, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego Sejmiku. W związku z powyższym przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego informuje o możliwości udziału mieszkańców województwa świętokrzyskiego w debacie nad “Raportem o stanie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku”, która odbędzie się na sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca 2024 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, o godz. 11.00.

Troje Ludzi Siedzi Pochylonych Nad Mapą Budynku

Wzmocnienie polskich MŚP. Inicjatywa wspierająca międzynarodowy handel i innowacje

W odpowiedzi na rosnące potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Stanowi on kluczowy element wsparcia dla firm aspirujących do rozszerzenia swojej działalności na międzynarodowe rynki w kontekście największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjnego na świecie – Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii. Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać się od 28 maja br.

Wyświetlane od 80 - 90 z 10131