Aktualności wyróżnione

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Będzie obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku, Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

23 maja br. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 pod przewodnictwem Grzegorza Cepila. Również 23 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku pod przewodnictwem Małgorzaty Gusty. Gremium obradować będzie od godz. 11.00 w siedzibie urzędu. 23 maja br. ma obradować ponadto Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku pod przewodnictwem Kazimierza Mądzika. Początek obrad  – godz. 12.00.

Urząd Marszałkowski

Obradować będzie Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

22 maja 2024 r. w sali 102 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 pod przewodnictwem Marcina Piętaka. Tego dnia o godz. 13.00, również w siedzibie urzędu, obradować ma komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, której przewodniczy Paweł Krakowiak.

Muzeum Narodowe W Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej

Świętokrzyskie muzea zapraszają na Noc Muzeów

Rekonstrukcje w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zwiedzanie wszystkich wystaw stałych i czasowych za symboliczną złotówkę w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, pokaz filmów w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, widowisko historyczne w Podzamczu oraz bezpłatny wstęp na wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach  – świętokrzyskie muzea zapraszają na Europejską Noc Muzeów 2024, która odbędzie się w sobotę 18 maja. A Muzeum Wsi Kieleckiej w Warszawie będzie promować folklor i zwyczaje ziemi świętokrzyskiej. 

Prezydium Sejmiku Województwa

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

16 maja br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni zadecydowali o wyborze osób do prac i przewodniczenia komisjom Sejmiku. Odbyły się także pierwsze posiedzenia komisji. Sejmik dokonał również wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, procedował także uchwały wprowadzające zmiany m.in. do rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r., zadecydował o wysokości wynagrodzenia marszałka województwa.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Vii Kadencji

Zarząd przyjął uchwałę kompetencyjną

Obradujący pod przewodnictwem marszałek Renaty Janik Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. Jednocześnie Zarząd zdecydował o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Gustaw Herling Grudziński Fot. Konrad A. Cedro

Biblioteka pedagogiczna z patronem. Uroczystości – 20 maja

Uroczystości związane z nadaniem Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego odbędą się 20 maja w Kielcach i Suchedniowie. Na budynku placówki odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa ku czci pisarza. Gośćmi wydarzenia będą marszałek województwa Renata Janik oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski. Uroczystość uświetni swoją obecnością córka autora “Innego świata” – Marta Herling.

Wyświetlane od 40 - 50 z 9999