Aktualności wyróżnione

Zdjęcie z drona uczestników korowodu Kół Gospodyń Wiejskich

Barwny korowód Kół Gospodyń Wiejskich przeszedł ulicami Kielc

Samorządowcy oraz przedstawiciele blisko stu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kieleckiego wzięli dziś udział w barwnym korowodzie, który przeszedł ulicami Kielc. Inicjatorką wydarzenia, w którym wzięło udział blisko 700 osób była wicemarszałek Renata Janik. Uczestniczyli w nim także wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, dyrektor ROPS w Kielcach Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Magdalena Fogiel-Litwinek, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Katarzyna Korus oraz włodarze gmin powiatu kieleckiego.

Wicemarszałek województwa Renata Janik w otoczeniu dzieci

Świętokrzyskie dla Ukrainy. Wspólna integracja podczas festynu

W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w Parku Miejskim w Kielcach odbył się dziś festyn integracyjno-kulturalny dla mieszkańców naszego regionu oraz przebywających u nas gości z Ukrainy, którzy na terenie województwa świętokrzyskiego znaleźli schronienie w związku z agresją Rosji na ich kraj. Uczestników spotkania powitali wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

Razem Tworzymy Ekoświętokrzyskie. Spotkanie W Wólce Bałtowskiej (3)

Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie. Spotkania w Wólce Bałtowskiej i Sobowie

W ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizowanej pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” w Wólce Bałtowskiej z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich oraz seniorami spotkał się dziś członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Podobne spotkanie, również z udziałem Marka Jońcy zaplanowano dziś w Sobowie, w gminie Ożarów. 

Maciej Gawin Siedzi Za Stołem

Posiedzenia odbyły Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Na 47. posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w piątek 26 maja radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. W obradach Komisji wziął udział jej członek, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. Z kolei na 61. posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny jej członkowie zapoznali się z informacją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2022 roku a także ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2022 rok przedłożonych przez samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Obradom obu komisji przewodniczył Maciej Gawin.

Wyświetlane od 40 - 50 z 8598