Aktualności wyróżnione

Obrady Komisji Zdrowia Zdjęcie Zbiorowe Uczestników Siedzących Na Sali

Obradowały komisje Sejmiku

W piątek, 24 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego obradowały cztery Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Radni zaopiniowali projekty uchwał m.in. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przyjęli także informację o przyznanych w 2023 roku stypendiach sportowych za szczególne osiągnięcia reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego.

Medal Wręczony Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu

Świętowali honorowi krwiodawcy

Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości w Wojewódzkim Domu Kultury uhonorowano zasłużonych dawców krwi, a także osoby i instytucje wspierające ideę bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym poprzez dzielenie się najcenniejszym darem, ratującym zdrowie i życie. Okolicznościowy medal przyznany przez Polski Czerwony Krzyż odebrał m.in. marszałek województwa Andrzej Bętkowski. W spotkaniu uczestniczyła także reprezentująca Sejmik Województwa Świętokrzyskiego radna Jolanta Tyjas.

Wyświetlane od 40 - 50 z 9379