Aktualności wyróżnione

Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Zapraszamy na pokaz sreber Funduszu Obrony Narodowej

We wtorek 6 czerwca w Muzeum Dialogu Kultur zapraszamy do poznania pokazu sreber Funduszu Obrony Narodowej, udostępnionego ze swoich zbiorów przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Fundusz Obrony Narodowej utworzony został na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 9 kwietnia 1936 r. w celu uzyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia ze strony nazistowskich Niemiec. Zgromadzone kosztowności to dowód patriotyzmu i wielkiej ofiarności Polaków wobec zagrożenia państwa i odzyskanej w 1918 r. niepodległości.

Anna Krupka, Tomasz Lato, Renata Janik I Krzysztof Słoń

32 lata temu św. Jan Paweł II odprawił mszę w Masłowie

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystościach z okazji 32. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Masłowie. 3 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II na masłowskim lotnisku odprawił mszę podczas której wygłosił pamiętną homilię dotyczącą obrony polskiej rodziny i wartości jaką jest Ojczyzna. Ukoronował także obraz Matki Boskiej Łaskawej Kieleckiej z Bazyliki Katedralnej. Dzisiejszej uroczystości towarzyszyło 16. Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 12:30. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Przecinanie Wstęgi Do Festiwalu

Włoskie klimaty i świetna zabawa w Pacanowie

W miniony weekend, 3 i 4 czerwca w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbył się 21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Pacanów – Włochy 2023. Życzenia wszystkim uczestnikom festiwalu z okazji Dnia Dziecka złożyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący: Marek Strzała oraz Henryk Milcarz, radny Sejmiku Paweł Krakowiak i dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel.

Wyświetlane od 10 - 20 z 8625