Aktualności wyróżnione

Iii Seminarium W Ramach Projektu Nacao

Uczą – jak ratować lasy

Jak torfowiska mogą regulować klimat? Za pomocą jakich metod eksperci wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery lub emisji przemysłowych, zanim trafi on do atmosfery? I jak go przechowywują? Jak ratować wysuszone bagna i po co? Tymi doświadczeniami dzielili się uczestnicy trzydniowego III seminarium w ramach projektu NACAO, które zakończyło się we Francji w miejscowości Aix-les -Bains. W spotkaniach wzięli udział nasi pracownicy z 2 departamentów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa, Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Lato W Zamku Czwartki W Muzeum 2024 Plakat

Lato w Zamku – Czwartki w Muzeum. Wakacje z Muzeum Zamkowym w Sandomierzu

W ramach tegorocznych wakacji Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w wakacyjnych spotkaniach zatytułowanych Lato w Zamku – Czwartki w Muzeum. Zajęcia będą miały charakter edukacyjno – zabawowy, a odbywać się będą w każdy wakacyjny czwartek w miesiącu lipcu i sierpniu, w godzinach 10.00 – 13.00. Tematyka zajęć poświęcona zostanie nie tylko aspektom historycznym Zamku Królewskiego w Sandomierzu ale odbędą się także między innymi warsztaty nawiązujące tematycznie do wystaw stałych jak również czasowych, które w tym okresie można oglądać w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Ogólny Plan Sali W Której Odbywają Się Obrady

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W środę, 19 czerwca pod przewodnictwem Grzegorza Cepila odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Wyświetlane od 10 - 20 z 10131