Aktualności wyróżnione

Od Lewej Wiceminister Małgorzata Jarosińska Jedynak, Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik (1)

Startują warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) są już dostępne, a realizacja programu nabiera tempa. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło cykl warsztatów poświęcony możliwościom uzyskania wsparcia z programu. Dzisiaj inauguracyjne spotkanie odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Warsztaty otworzyli wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 9:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Wyświetlane od 30 - 40 z 8624