Kluby Radnych VII Kadencji

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Grzegorz Socha, Przewodniczący Klubu.
 2. Andrzej Bętkowski.
 3. Marek Bogusławski.
 4. Grzegorz Cepil.
 5. Mieczysław Gębski.
 6. Sławomir Gierada.
 7. Małgorzata Krzywda.
 8. Renata Janik.
 9. Łukasz Jabłoński.
 10. Anita Koniusz.
 11. Paweł Krakowiak.
 12. Kazimierz Mądzik.
 13. Marcin Piętak.
 14. Andrzej Pruś.
 15. Marek Strzała.
 16. Magdalena Zieleń.

Oświadczenie Klubu z dnia 6 maja 2024 r. o udzieleniu poparcia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego

Uwaga: nagłówek Oświadczenia Klubu Prawo i Sprawiedliwość zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej:

 1. Renata Gruszczyńska, Przewodnicząca Klubu
 2. Jan Maćkowiak
 3. Jolanta Madioury
 4. Gerard Pedrycz
 5. Waldemar Wrona
 6. Wojciech Zwierzchowski

Oświadczenia Klubu z dnia 14 maja 2024 r. o odmowie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego

Uwaga: nagłówek Oświadczenia Klubu Prawo i Sprawiedliwość zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Klub Radnych Trzecia Droga – Polskie Stronnictwo Ludowe:

 1. Jolanta Tyjas, Przewodnicząca Klubu
 2. Arkadiusz Bąk
 3. Krystian Jarubas
 4. Jerzy Materek
 5. Henryk Milcarz
 6. Andrzej Swajda
 7. Piotr Żołądek

Oświadczenie Klubu z dnia 13 maja 2024 r. o odmowie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego

Uwaga: nagłówek Oświadczenia Klubu Prawo i Sprawiedliwość zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).