Odznaka Honorowa Województwa Świetokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

6 lipca o godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego zostaną podjęte decyzje o udzieleniu rekomendacji kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia oraz zostaną wręczone nominacje nowo powołanym członkom Komisji.

W 2013 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego, nadawaną osobom fizycznym i podmiotom, którzy swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego. Do tej pory uhonorowanych zostało 38 osób i podmiotów.

W VII edycji wpłynęło 25 wniosków w tym: 19 dla osób fizycznych oraz 6 dla osób prawnych. Komisja podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia.

W porządku obrad przewidziano:

  1. Wręczenie nominacji nowo powołanym członkom Komisji.
  2. Rozpatrzenie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Dyskusję.
  4. Głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały.
  6. Zamknięcie obrad.