Zbiornik Lipowica w gminie Chęciny podczas zachodu słońca

Raj dla wędkarzy i miłośników przyrody

Ścieżki – rowerowa, spacerowa i dydaktyczna, przystań do cumowania, wieże widokowe i kładka z tarasem – tak na rozpoczęcie sezonu prezentuje się zbiornik Lipowica w gminie Chęciny. Jego uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielę, 4 lipca. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Miejsce przyjazne wędkarzom, odkrywające piękno chęcińskiej przyrody i zachęcające do  czynnego wypoczynku – teren wokół zbiornika w Lipowicy przybrał nowe „szaty”, a wszystko to dzięki wsparciu z funduszy unijnych.

Zagospodarowanie zbiornika realizowane było w ramach projektu „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”, który współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. Wartość całego przedsięwzięcia to 3 mln 638 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie zamknęło się w kwocie prawie 3 mln zł.

– Dzięki wsparciu z funduszy unijnych zbiornik w Lipowicy zmienił się w miejsce sprzyjające wypoczynkowi i przyciągające swoimi walorami krajoznawczymi wszystkich złaknionych kontaktu z przyrodą – podkreśla Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa – Cieszę się również, że dofinansowanie ze środków RPO zostało wykorzystane na stworzenie wokół zalewu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. Lipowica to rzeczywiście wyjątkowe i niezwykle urokliwe miejsce, zachęcające do wypoczynku. Z pewnością będzie to jedna z wizytówek Gminyi Miasta Chęciny.

W ramach inwestycji wzdłuż zbiornika powstały ścieżki: rowerowa, spacerowa i dydaktyczna, a ich trasa została oznakowana tablicami informacyjnymi opisującymi roślinność i zwierzęta występujące w okolicy. Zbudowane zostały również altany, miejsca do grillowania i placyk edukacyjny, a  także dwie wieże widokowe, przystań do cumowania oraz trzy stanowiska wędkarskie. Zbiornik stał się więc prawdziwym rajem dla wędkarzy, ale i miejscem prezentującym cenne walory dydaktyczne, ukazującym piękno przyrody, przede wszystkim zaś zespoły roślin, siedliska oraz rzadkie gatunki fauny i flory występujące w okolicy.

Dodatkowo zaplanowano także drogę dojazdową do zbiornika oraz parking z 33 miejscami, teren wokół zalewu został również oświetlony.

 

Galeria zdjęć