Uczestnicy obrad przeglądają dokumenty siedząc przy stołach

Obradowała Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, obradująca w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji dziewięciu kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia. W pracach Komisji, jako jej członkowie, uczestniczyli m. in. marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski.


Podczas posiedzenia wręczono nominacje nowo powołanym członkom Komisji. Nominację dla rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, odebrała w jego imieniu prorektor ds. medycznych UJK, dr hab. Dorota Kozieł. Nominacje otrzymali również: rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Zofia Mogielska.

W VII edycji (2020 rok) wpłynęło 25 wniosków w tym: 19 dla osób fizycznych oraz 6 dla osób prawnych. Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego z tego grona wybrała 9 kandydatów, którym udzieliła rekomendacji  do nadania zaszczytnego wyróżnienia.

– To wyróżnienie dla osób i podmiotów, które swoją pracą zawodową, działalnością naukową, społeczną, polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia, ponieważ kandydatury zgłoszone w VII edycji to szacowne osoby, o ważnym dla regionu dorobku – podkreślał Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jednocześnie przewodniczący Komisji Odznaki.

Wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego nastąpi podczas sesji Sejmiku Województwa. Wtedy też poznamy nazwiska wyróżnionych.

Sejmik ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku. Do tej pory uhonorowanych zostało 38 osób i podmiotów.