Z regionu

wójt Zagnańska, wicemarszałek Renata Janik, Elżbieta Korus, Arkadiusz Slipikowski, Katarzyna Kubicka

Systemowe wsparcie dla świętokrzyskich seniorów

Wicemarszałek województwa Renata Janik, a także dyrektor ROPS Elżbieta Korus i Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w spotkaniu, poświęconym pracy nad projektem partnerskim pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, przygotowywanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Będzie on realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +. Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawiciele samorządu Kielc i 19 gmin z terenu powiatu kieleckiego podpisali ostateczną deklarację udziału w projekcie. 

Mówi Andrzej Bętkowski

Obradował Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i z udziałem wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Arkadiusza Bąka. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania nowego programu, podjęli również decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów w poszczególnych działaniach.

uśmiechnięci uczestnicy spotkania

Praca, która pomaga się rozwijać i odnaleźć w społeczeństwie. Z wizytą w ZAZ w Szczaworyżu

Od grudnia ubiegłego roku w Szczaworyżu w gminie Busko-Zdrój działa kolejny, dziewiąty zakład aktywności zawodowej uruchomiony w województwie świętokrzyskim. Zakład organizowany i prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej. W środę 17 stycznia ZAZ odwiedziła wicemarszałek województwa Renata Janik, która wzięła udział w uroczystym poświęceniu placówki przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Wyświetlane od 50 - 60 z 2147