PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

  1. Marszałek Województwa, Wicemarszałkowie oraz pozostali Członkowie Zarządu – w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym,
  2. dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu,
  3. pracownik Departamentu Organizacyjnego i Kadr na stanowisku ds. Skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, pok. 218 i 221 oraz poza godzinami pracy Urzędu po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu, tel.: (41) 395 11 66 oraz  (41) 395 15 43.

Przyjmowanie i koordynowanie procesu rozpatrywania złożonych skarg i wniosków należy do Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.