PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie skarg
i wniosków przyjmują:
1) Marszałek Województwa, Wicemarszałkowie oraz pozostali Członkowie Zarządu
– w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym,
2) dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu,
3) pracownik Departamentu Organizacyjnego i Kadr na stanowisku ds. Skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, pok. 218 i 221 oraz poza godzinami pracy Urzędu po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu, tel.: 342 11 66, 342 15 43.

Przyjmowanie i koordynowanie procesu rozpatrywania złożonych skarg i wniosków należy do Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.