Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków szczegółowo określono w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego – Część trzecia – „Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania załatwiania skarg i wniosków oraz listów obywateli”.