Rodzaje spraw załatwianych w Urzędzie Marszałkowskim


Poniżej prezentujemy Państwu wykaz spraw, jakie są załatwiane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że prezentowany podział jest czytelny i pomoże w zdobyciu wiedzy na interesujące tematy.

W zakresie nieruchomości, geodezji i planowania przestrzennnego

W zakresie polityki regionalnej

W zakresie edukacji, sportu i turystyki

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

W zakresie zdrowia i polityki społecznej

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich i środowiska

W zakresie promocji i współpracy zagranicznej