Aktualności

Jak skutecznie budować markę Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego

Jak skutecznie budować markę Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego

Busko-Zdrój, Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka to miejscowości uzdrowiskowe województwa świętokrzyskiego, które łącząc swój potencjał mogą skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych. O tym, jak zbudować markę Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego, rozmawiano podczas spotkania w Centrum Konferencyjnym Sanatorium Marconi w Busku Zdroju. W konferencji uczestniczył Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Pożegnania nadszedł czas…

Pożegnania nadszedł czas…

Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach pożegnali odchodzącego na emeryturę pana Grzegorza Cupera, wieloletniego zastępcę dyrektora tej placówki. Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz rozwoju bibliotekarstwa w Regionie Świętokrzyskim, w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, złożyli Leszek Wnętrzak, p. o. dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego z Renatą Świercz, kierownikiem Oddziału Edukacji i Nauki.

Obradowały Komisje Rolnictwa i Strategii

Obradowały Komisje Rolnictwa i Strategii

Pod przewodnictwem Artura Konarskiego obradowała w piątek, 14 czerwca 2019 r., Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu, podczas którego dyskutowano m. in. o ochronie powietrza, uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Obradom Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przewodniczył Grzegorz Banaś, a radni tej Komisji podjęli inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Wyrazili także zgodę na udzielenie Gminie Busko – Zdrój dotacji celowej na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Buras.

Wyświetlane od 130 - 140 z 29968