Aktualności

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Województwo świętokrzyskie, powiaty: jędrzejowski, pińczowski i gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije będą współpracowały przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie. Dziś w Pińczowie podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o. o. samorządy podpisały List intencyjny w tej sprawie. Ze strony samorządu województwa dokument sygnowali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Zajęcia integracyjne i aktywizujące skierowane do seniorów z terenu gminy Łagów zorganizują dwa stowarzyszenia, które otrzymały dotacje z budżetu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. Wicemarszałkowie województwa Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś w tej sprawie umowy z władzami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów i Stowarzyszenia „Wolni Polacy”.

Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Przegląd istniejącej infrastruktury rowerowej, sprawdzenie miejsc, w których planowana jest realizacja kolejnych ścieżek dla cyklistów, czy podział tras na: międzynarodowe, krajowe, regionalne – trwają prace Zespołu Rowerowego nad opracowaniem spójnej koncepcji przebiegu tras rowerowych w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkania zespołu 5 czerwca 2020 roku w leśniczówce w Niwach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka przedstawił pomysł przebiegu ścieżek.

„Nie rób świata na szaro”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

„Nie rób świata na szaro”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Obchodzony dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego był okazją do inauguracji kampanii edukacyjnej samorządu województwa świętokrzyskiego pn. „Nie rób świata na szaro”. Ma ona na celu uświadamianie mieszkańcom regionu, jak ważna jest dbałość o czyste powietrze i jak sami możemy się przyczynić do poprawy jego stanu. Na początek okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie na ten temat mieli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Miedziana Góra zachęca do udziału w konkursie

Miedziana Góra zachęca do udziału w konkursie

Gmina Miedziana Góra realizuje konkurs, mający na celu przypomnienie i pielęgnowanie gwary świętokrzyskiej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić ze swoimi bliskimi, pamiętającymi i używającymi gwary, rozmowę na zaproponowane tematy. Zostały one zawarte w tzw. kartach odpowiedzi, dostępnych zarówno w urzędzie gminy, jak i na stronie internetowej gminy. Na odpowiedzi samorząd Miedzianej Góry czeka do końca sierpnia 2020 r.

Wyświetlane od 130 - 140 z 31173