Aktualności

Dawnych rzemiosł rzewny czar…

Dawnych rzemiosł rzewny czar…

Gonciarstwo, plecionkarstwo, bednarstwo, tkactwo, kołodziejstwo, garncarstwo, kowalstwo, olejarstwo… Kto jeszcze pamięta, że zawody te stanowiły kiedyś elitę wśród wykonywanych w Świętokrzyskiem fachów? Kto jeszcze pamięta prawdziwych mistrzów, którzy pieczołowicie strzegli tajemnic swojego rzemiosła, a wiedzę na jego temat przekazywali sekretnie jedynie w kręgu rodzinnym swoim najbliższym? Te czasy pamięta niewielu. Jesteśmy świadkami zanikania szeroko rozpowszechnionych niegdyś profesji. Na szczęście są jeszcze w Świętokrzyskiem „ostatni Mohikanie”…

Świętokrzyskie ważnym partnerem w budowaniu polskich marek turystycznych

Świętokrzyskie ważnym partnerem w budowaniu polskich marek turystycznych

W Kielcach odbywa się posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestniczący w obradach prezes POT Robert Andrzejczyk podkreślał doskonałą współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w działaniach promujących polskie produkty turystyczne. Anna Krupka – wiceminister sportu i turystyki za znaczące uznała projekty ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji turystycznej i wspierające silną markę terytorialną.

Wyświetlane od 160 - 170 z 30391