Aktualności

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-297/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

Karnawałowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Karnawałowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

18 stycznia w Szkole Podstawowej nr 32 w Kielcach odbył się Karnawałowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z cyklu XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich. W turnieju udział wzięło ponad 160 zawodników z całej Polski, a gośćmi wydarzenia byli Mariusz Gosek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotr Kisiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 140 - 150 z 30737