Aktualności

Najważniejsza impreza, promująca tradycję kulinarną regionu, wraca do Tokarni

Najważniejsza impreza, promująca tradycję kulinarną regionu, wraca do Tokarni

Wojewódzki etap konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” będzie znów organizowany w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć, promujących lokalne, tradycyjne, zdrowe produkty i potrawy, związane z historią województwa świętokrzyskiego, naszą kuchnią regionalną. O konkursie i najbardziej rozpoznawalnych produktach Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Uhonorowano pisarza, anglistę, twórcę teatru

Uhonorowano pisarza, anglistę, twórcę teatru

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 21. wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora – historyka, członka Polskiej Akademii Nauk, który był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej nauki i kultury. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowany został prof. Jerzy Limon, twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, wybitny znawca i miłośnik teatru, anglista, tłumacz i pisarz. Nagroda została przyznana w kategorii „przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego” za stworzenie miejsca nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII w. przez blisko dwa stulecia. W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego gratulacje laureatowi złożyła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Kusztal.

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uzupełniono skład Zarządu i Sejmiku Województwa

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uzupełniono skład Zarządu i Sejmiku Województwa

Podczas XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w poniedziałek, 24 lutego 2020 r., radni wybrali Tomasza Jamkę na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś przyjął także ślubowanie od nowo powołanego radnego wojewódzkiego, Marcina Piętaka. Sejmik uchwalił m.in. zmiany w budżecie województwa na 2020 r., zatwierdził obszar pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, przegłosował zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych oraz zaopiniował rządowy “Program budowy 100 obwodnic”, wskazując na konieczność wpisania do tego dokumentu wschodniej obwodnicy Kielc. 

Wyświetlane od 110 - 120 z 30829