Aktualności

Ponad 4,5 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na trzy ważne projekty

Ponad 4,5 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na trzy ważne projekty

Termomodernizacja budynków, zakup specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Otorynolaryngologii oraz do przeprowadzania operacji przeszczepów nerek – takie projekty zrealizuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu województwa. Trzy umowy w tej sprawie z dyrektorem Szpitala Bartoszem Stemplewskim podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski.

W Arłamowie na Podkarpaciu obradował Konwent Marszałków Województw

W Arłamowie na Podkarpaciu obradował Konwent Marszałków Województw

O nowym budżecie Unii Europejskiej, polityce senioralnej i ochronie środowiska rozmawiali marszałkowie województw podczas zorganizowanego w Arłamowie w województwie podkarpackim Konwentu Marszałków Województw RP. Województwo świętokrzyskie reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. W obradach Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP uczestniczyli także przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i radna Agnieszka Buras.

Ponad 162 mln zł z RPOWŚ 2014-2020 na świętokrzyską edukację, zdrowie i sprawy społeczne

Ponad 162 mln zł z RPOWŚ 2014-2020 na świętokrzyską edukację, zdrowie i sprawy społeczne

– Do czerwca tego roku Urząd Marszałkowski przeprowadzi 23 konkursy na dofinansowanie projektów „miękkich”. Największe fundusze zarezerwowaliśmy na wsparcie osób, które mają poważne problemy w znalezieniu i utrzymaniu pracy – poinformowała wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, podczas spotkania informacyjnego w Filharmonii Świętokrzyskiej, w którym uczestniczyło ponad 160 autorów projektów.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Wyświetlane od 100 - 110 z 30829