Aktualności

Przecięcie Wstęgi

Oddział w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii po modernizacji

We wtorek 6 lutego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oddano po modernizacji pomieszczenia pawilonu B szpitala. Tu przeniesiony zostanie Oddział Psychiatryczny A2. Docelowo dzięki pracom modernizacyjnym powiększy się wkrótce także liczba miejsc dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczaniu. W oddaniu obiektu uczestniczył wicemarszałek województwa Marek Bogusławski oraz Bogumiła Niziołek dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Marek Bogusławski, Andrzej Bętkowski, Magdalena Szczukiewicz I Paweł Papaj Pozują Do Zdjęcia Po Podpisaniu Umowy.

Umowa na promocję województwa świętokrzyskiego z Klubem Sportowym Iskra Kielce S.A. podpisana!

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali dziś w kieleckiej Hali Legionów umowę opiewającą na 600 tysięcy złotych dotyczącą promocji województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem narzędzi marketingu sportowego przez Klub Sportowy Iskra Kielce S.A. Ze strony klubu podpisy złożyli Magdalena Szczukiewicz, prezes Zarządu oraz wiceprezes Paweł Papaj. Działania promocyjne zawarte w umowie będą realizowane od podpisania umowy do końca maja bieżącego roku.

Podpisanie Umowy Z Mopr Kielce Na Funkcjonowanie Telefonu Zaufania Dla Osób W Kryzysie (5)

Sfinansują koszty działania telefonu zaufania 195 25

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat dofinansowuje koszty działania „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie 195 25”. Dziś podpisano umowę z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Magdaleną Gościniewicz. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz  Ślipikowski.

Zdjęcie Z Realizacji Projektu Digital Ta

Wsparcie dla młodych nauczycieli w ramach innowacyjnego projektu Digital TA

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje wsparcie dla młodych nauczycieli w ramach innowacyjnego projektu Digital TA. Zadaniem ŚCDN jest zaoferowanie wszechstronnego wsparcia nauczycielom z maksymalnie pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w różnorodnych aspektach ich pracy. Ma to na celu m.in. umożliwienie im efektywnego i satysfakcjonującego prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Pamiątkowe Zdjęcie Uczestników Wydarzenia

Kolejne jednostki OSP dołączyły do krajowej elity!

W niedzielę 4 lutego w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu odbyło się “Spotkanie Noworoczne Strażaków” połączone z przekazaniem decyzji o włączeniu Jednostek OSP Chobrzany, OSP Głazów oraz OSP Wnorów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak przypomniał uczestniczący w wydarzeniu marszałek Andrzej Bętkowski – System ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i służy ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Gościem wydarzenia był także radny Sejmiku Andrzej Swajda.

Wyświetlane od 120 - 130 z 37344