Aktualności

Obrady Rady Rynku Pracy

Nowe kierunki kształcenia. Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W poniedziałek 17 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Zaopiniowano 13 wniosków o utworzenie nowych kierunków kształcenia złożonych przez świętokrzyskie szkoły policealne. Wśród nich – m.in. technik sterylizacji medycznej, animator rynku książki, technik elektroniki i informatyki medycznej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej.

Plakat Reklamujący Kierunki Kształcenia

Szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – zaskakuje nową ofertą

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy proponuje nowe zawody. To już nie tylko technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych czy choćby higienistka stomatologiczna. W roku szkolnym 2024/2025 w ofercie szkoły pojawia się również zawód podolog. Oferta nie wydaje się być zaskakująca, gdy weźmie się pod uwagę kilkunastoletnie doświadczenie szkoły w kształceniu w zawodzie technik usług kosmetycznych. To nie tylko kadra, ale stale doposażane pracownie stanowią podstawę do wprowadzenia do oferty szkoły wymienionego zawodu.

Wspólne Zdjęcie

Nowe Centrum Integracji Cudzoziemców otwarto w Kielcach

Z inicjatywy Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 3 rozpoczęło działalność nowe Centrum Integracji Cudzoziemców. Będzie ono zapewniało wsparcie dla obywateli państw trzecich, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego w szczególności z miasta Kielce, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. W otwarciu placówki wzięli udział m.in. biskup Diecezji Kieleckiej ks. Jan Piotrowski, marszałek województwa Renata Janik, prezydent Kielc Agata Wojda.

Nagrodzony Aktor I Renata Bilska Na Scenie

„Dzikie róże” rozdane

W niedzielę, 16 czerwca w  Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach poznaliśmy laureatów 32. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”. Wielbiciele teatru i redakcje, przedstawiciele Samorządu Województwa i Kielc oraz uczelni i stowarzyszeń „Krwawe gody” Federica Garcii Lorki w reżyserii Kuby Kowalskiego wybrali najlepszym spektaklem. Jedną z nagród finansowych ufundowanych przez Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wręczyła Renata Bilska, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

Zbiorowe Zdjęcie Członków Komisji Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

W poniedziałek, 17 czerwca pod przewodnictwem Małgorzaty Krzywdy odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię do Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Radni dyskutowali na temat sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 r i bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zakończyły się przyjęciem planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Uroczystości Strażackie W Strawczynie

Jubileusze działalności obchodzą świętokrzyskie ochotnicze straże pożarne

Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz wicemarszałek Grzegorz Socha i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Bętkowski wzięli udział w jubileuszowych uroczystościach, zorganizowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych ze Strawczyna, Pliskowoli w gminie Osiek i Zięblic w gminie Kazimierza Wielka. Spotkania były okazją do przekazania gratulacji z okazji obchodzonych jubileuszy i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

Wyświetlane od 120 - 130 z 37874