Aktualności

Muzeum Wsi Kieleckiej powiększy swe zbiory o fotografie Janusza Buczkowskiego

Muzeum Wsi Kieleckiej powiększy swe zbiory o fotografie Janusza Buczkowskiego

“Jarmark w Bodzentynie na fotografii Janusza Buczkowskiego” to nazwa projektu, na realizację którego Muzeum Wsi Kieleckiej uzyskało dofinansowanie w ramach II naboru w programie “Kultura – Interwencje 2019”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki dofinansowaniu, muzeum wzbogaci swoje zbiory o dzieła kolejnego wybitnego twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – Janusza Buczkowskiego. W swoich zasobach ma już bogaty zbiór negatywów oraz oryginalnych fotografii Pawła Pierścińskiego.

O instrumentach zwrotnych podczas spotkania w ramach projektu “ATM fot SME’S” programu Interreg Europa

O instrumentach zwrotnych podczas spotkania w ramach projektu “ATM fot SME’S” programu Interreg Europa

Z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie informacyjne Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPO WŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPO WŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPO WŚ 2014-2020, a więc projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Nabór wniosków rozpoczął się 12 sierpnia i będzie trwał do 6 września br. Warsztaty odbędą się 22 sierpnia, w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Unikatowy obraz pędzla Sienkiewicza i dzieło Szermentowskiego  – nowości w kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

Unikatowy obraz pędzla Sienkiewicza i dzieło Szermentowskiego – nowości w kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

Dwa interesujące obrazy wzbogacą kolekcję malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach. Dzięki wsparciu programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego “Kolekcje muzealne”, udało się kupić unikalny, jedyny na chwilę obecną potwierdzony obraz pędzla pisarza Henryka Sienkiewicza zatytułowany “Wenecja” oraz dojrzałe dzieło Józefa Szermentowskiego “Pejzaż z rzeką”.

Wyświetlane od 120 - 130 z 30171