Aktualności

Grupa Osób Słucha Wykładu Podczas Warsztatów

Wizyty studyjne we francuskich instytucjach oraz warsztaty z dziedziny monitorowania efektywności energetycznej budynków

Paryż jest kolejnym miejscem spotkania uczestników międzynarodowego projektu MonitorEE realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Jego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń oraz budowanie potencjału instytucji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji – stworzenie instrumentów polityki regionalnej w tym zakresie. Partnerem w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Umowy Na „przedszkolne Projekty” Podpisali Dziś Z Wnioskodawcami Marszałek  Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik (7)

Miliony dla świętokrzyskich przedszkoli

18 przedszkoli ze świętokrzyskich gmin otrzymało 7,5 mln zł dofinansowania na projekty z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wsparciem zostanie objętych 1355 osób, co przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tych placówkach. Umowy na „przedszkolne projekty” podpisali dziś z wnioskodawcami marszałek  Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała. 

Kosz Słodyczy Dla Zaz

Jubileusz ZAZ Caritas Diecezji Kieleckiej

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele p.w. św. Trójcy, po której zgromadzeni przeszli do Wojewódzkiego Domu Kultury. Gratulacje dla dyrekcji ZAZ i serdeczności dla pracowników przekazała wicemarszałek województwa Renata Janik oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Stypendia dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu studiujących na świętokrzyskich uczelniach

18 studentów świętokrzyskich uczelni pochodzących z Ukrainy i Mołdawii otrzyma stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest 14 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz 1 student Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

Grafika Konkursu

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ!

Do 27 listopada 2023 r. można zgłaszać się do Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie organizowane już po raz trzeci przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu. Ma na celu rozbudzenie zainteresowań młodych ludzi Ziemią Świętokrzyską, jej historią, tradycjami, walorami turystycznymi oraz promowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym, zwłaszcza o Samorządzie Województwa, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności.

Wyświetlane od 80 - 90 z 37043